تغيير و توسعه سازمانی | استراتژی های تغيير
ژانویه 11, 2015
فرهنگ ايفاي نقش (آپولو) | فرهنگ وظيفه گرايي (آتنا) | فرهنگ اصالت فرد (ديونيسوس)
ژانویه 11, 2015

نماد يا نشانه زئوس تار عنكبوت است. سازماني كه اين فرهنگ را به كار مي برد احتمالا همانند ديگر سازمان ها از روش تقسيم كار و طبقه بندي مبتني بر وظايف يا محصول استفاده مي كند واحدهاي مزبور به صورت خطي شبيه به سلسله مراتب سازمانهاي سنتي از مركز به سمت خارج امتداد يافته اند. اما در اين فرهنگ اين خطوط اهميت ندارند؛ در اينجا خطوط اصلي و مهم دايره هايي هستند كه عنكبوت را درميان مي گيرند. در اين فرهنگ داشتن ارتباط با عنكبوت بيش از هر نوع عنوان رسمي يا شرح مشخصات پست اهميت دارد.

  1. از نظر تاريخي، فرهنگ باشگاهي را مي توان در سازمان هاي كوچك كارآفرين مشاهده كرد.
  2. فرهنگ باشگاهي براي ايجاد سرعت در تصميم گيري بسيار عالي است. هر موقعيتي كه سرعت براي آن حياتي تلقي شود از اين روش مديريت استفاده مي كند. سرعت لزوما تضمين كنند. كيفيت نيست بلكه كيفيت به ظرفيت رهبري زئوس و به خصوصيات حلقه ياران داخلي او بستگي دارد.
  3. اين فرهنگ سرعت را با استفاده از شيوهاي نامتعارف در ارتباطات يعني تفاهم و همدلي به دست مي آورد.
  4. فرهنگ باشگاهي در صورت نادرست بودن حدس ناشي از همدلي مي تواند مشكل آفرين باشد. در واقع فرهنگ هاي زئوسي كم تر با ارتباطات نوشتاري (مبادله اسناد و مدارك) سر و كار دارند، به جاي مستندات آنان به همدلي مبتني بر اعتقاد و وابستگي تاكيد مي كنند. بنابراين فرهنگ هاي بالا محافلي متشكل از افراد همفكر است كه توسط ديگر افراد همفكر معرفي مي شوند. افرادي كه به جاي ارتباطهاي رسمي از راه نفاس هاي شخصي و همدلي كار مي كنند. اين باشگاهها مقرراتي خشك و خشن دارند اگر همفكري و اعتقاد رجايي نامتناسب به كار برده شود شخص مربوطه بايد باشگاه را ترك كند.
  5. فرهنگ هاي باشگاهي تاريخ سازند و چهره هاي زئوسي مديراني هستند كه بيش از ديگران مورد پسند روزنامه نگاران واقع مي شوند.
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.