چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم
آیا جذابیت و گیرایی امری طبیعی است یا اکتسابی؟
مارس 9, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم
جذابیت و گیرایی چه خصوصیتی دارد؟
مارس 9, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

به دوست داشتنی ترین انسانی بیندیشید که او را می شناسید. به رفتار او توجه کنید. سعی کنید پی ببرید او چه خصوصیتی دارد که سبب می شود دیگران جذبش شوند. تأثیر رفتار او بر دیگران مشاهده کنید. نکته هایی را که یاد می گیرید  مشاهده می کنید به منزله ی انگیزه ای به کار ببرید تا؛ به شیوه خودتان؛ دوست داشتنی، متقاعد کننده و تحسین کننده شوید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.