به-روش-خود-ثروتمند-شوید
اشخاصی که آنها را می شناسید
آوریل 4, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید
یک میلیون دلار درآمد؟
آوریل 4, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

به-روش-خود-ثروتمند-شوید

داشتن خلاقیت نوعی اهرم است. توجه داشته باشید، برای رسیدن به آینده خوب تنها یک ایده مناسب احتیاج دارید. همه می توانند نقطه نظرهای خلاق داشته باشند. همه موفقیت های بزرگ با یک ایده ساده شروع می شوند.

کار را انجام بدهید

عادات کاری خوب نوعی اهرم هستند که می توانند به شما کمک کنند. عادات کاری خوب در برابر رقبا به شما امنیت مناسبی می دهند.

در بررسیهای مختلفی که صورت گرفته، مشخص شده است که عادات کاری خوب درهای بیشتری را به روی شما می گشایند. اگر شما به این شهرت پیدا کنید که کارهایتان را سریع انجام می دهید، همین موضوع به تنهایی می تواند شما را در مسیر سریع پیشرفت و ترقی قرار دهد.

نگرش ذهنی مثبت

اهرم دیگری که می‌توانید از آن به سود خود استفاده کنید شخصیت مثبت است. بررسیهای مختلف درباره انسان های موفق نشان می دهد هر چه اشخاص بیشتری شما را دوست بدارند، درهای بیشتری را به روی شما می گشایند و در نتیجه فرصت بهتری برای پیشرفت پیدا می کنید. اگر دیگران شما را دوست بدارند، هر اقدامی را برای موفق شدن شما انجام می دهند. توانایی شما برای کنار آمدن با دیگران، و برقراری ارتباط موثر، سبب می شود که دیگران بخواهند به شما کمک کنند.

عامل بخت و اقبال

عامل دیگری برای موفقیت که اغلب به آن اشاره می شود، موضوع بخت و اقبال بلند است. بخت و اقبال نوعی اهرم و بخشی از هر موفقیت بزرگ است. بخت و اقبال موضوعی قابل پیش بینی است و به دلایل خاص نصیب اشخاص می شود. اما به لحاظ مختلف این شما هستید که بخت و اقبال خود را خلق می کنید.

بخت تا حدود زیاد موضوعی در ارتباط با احتمالات است. این احتمال وجود دارد  که هر اتفاقی بیفتد، و این احتمال را می توان تا حدود زیاد به دقت محاسبه کرد. برای مثال، احتمال معینی وجود دارد که می گوید با چه امکاناتی ممکن است در تصادف رانندگی کشته شوید. اما کارهایی هست که اگر بکنید، می توانید از امکان کشته شدن خود در یک حادثه رانندگی بکاهید. بعضی ها یک عمر رانندگی می کنند و حتی یکبار جریمه نمی شوند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.