نگارش مقالات مروری در حوزه های مختلف کارآفرینی (رشته مدیریت)

موضوعات پایان نامه مهندسی محیط زیست / آب و فاضلاب
سپتامبر 6, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری
موضوعات پایان نامه حسابداری مالی | بخش اول
سپتامبر 6, 2014
مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مدیریت و MBA

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مدیریت و MBA

خدمتی جدید از اساتید رشته مدیریت گروه طلوع

نگارش مقالات مروری در حوزه ها و زمینه های مختلف کارآفرینی از جمله:

کارآفرینی سازمانی (عوامل پیش برنده و بازدارنده)، فرصتهای کارآفرینانه، ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، آموزش کارآفرینی، خلاقیت نوآوری و ارتباط آنها با کارآفرینی، ابعاد و ویژگی های سازمانهای کارآفرین، رهبری کارآفرینانه، گرایش کارآفرینانه، قصد کارآفرینانه، عوامل توسعه کارآفرینی زنان، موانع کارآفرینی زنان، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی و ارتباط آنها با کارآفرینی، ارتباط هوش سازمانی و هوش هیجانی با کارآفرینی، مدیریت کارآفرینانه، تفاوت انگیزه های کارآفرینی در مردان و زنان، توانمندسازی و ارتقای مهارتها و قابلیتهای کارآفرینانه، ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی در سازمان، فناوری اطلاعات و کارآفرینی، نهادگرایی و کارآفرینی، ترویج فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فناورانه، ارتباط بین ساختار سازمانی و کارآفرینی در سازمان، کارآفرینی در بخش دولتی، کارآفرینی و مدیریت منابع انسانی، رابطه سرمایه روانشناختی و کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی و مدیریت زمان، توسعه مفهومی کارآفرینی از منظر تئوریک، شرکتهای زایشی و توسعه کارآفرینی دانشگاهی، کارآفرینی ورزشی، رابطه عدالت سازمانی و کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی در بخش عمومی، نظام ملی نوآوری و ارتباط آن با کارآفرینی در سطح ملی، ارتباط مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی، ارتباط تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی، عوامل فرهنگی و اجتماعی توسعه کارآفرینی در سطح کلان، رابطه محیط کسب و کار و میزان کارآفرینی، نظریه ویتکن و ترویج و توسعه کارآفرینی، کارآفرینی در شرکتهای کوچک و متوسط، تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی، جو کارآفرینی در سازمان و رابطه آن با بروز رفتار کارآفرینانه کارکنان، کارآفرینی اجتماعی، خط مشی های کارآفرینی، رویکرد پدیدارشناسی در کارآفرینی، کارآفرینی و اسلام، کارآفرینی فرهنگی، نقش بنگاه های کوچک و متوسط در خلق فرصتهای کارآفرینانه، اخلاق و کارآفرینی، کارآفرینی الکترونیکی، دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی سازمانی فناورانه، نقش دولت در توسعه کارآفرینی، مفهوم شناسی کارآفرینی.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.