مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی
روش‌های گزینش کارکنان
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی
کار و سلامتی | آسیب شناسی روان شناختی و عاطفی
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

شرایط‏ محیط کار بر بهره وری و اثربخشی تاثیر زیادی دارد. شرایط نامساعد محیطی به عملکرد شغلی افراد آسیب وارد خواهد کرد و میزان خطاهای انسانی، حوادث، غیبت و ترک کار را افزایش می دهد.

بطورکلی سه معیار برای اثر شرایط محیط کار بر روی افراد وجود دارد.

معیارهای فیزیولوژیکی: وقتی انسان کار می کند، مخصوصاً اگر کار بدنی و جسمانی باشد، درحالت فیزیولوژیک او تغییرات بسیاری بوجود می ‏آید. اگر کار به انداره کافی سخت و طولانی باشد امکان دارد که توانایی های جسمی فرد به پایین ترین میزان خود برسد. تغییرات فیزیولوژیک ارگانیسم مثل آهنگ ضربان قلب، فشارخون، مصرف اکسیژن آهنگ تنفس، دراثر سخت و طولانی شدن کارافزایش می باید که این خود در روی بازدهی‏ و بهره وری افراد ممکن است تاثیر منفی بگذارد.

معیارهای روانی: علاوه بر تغییرات فیزیولوژیکی عادی، برخی تغییرات روانی نیز، درجریان کار یا زمانی که فرد در شرایط خاص قرار می گیرد، به وجود می آید. در این نوع می توان به کسالت که در اثر اشتغال به کارهایی که فرد علاقه ای به آن ندارد ایجاد می‌شود، اشاره کرد که کارگر یا کارمند است که کار را کسالت آور توصیف می کند نه این که کار کسالت آور بودن را نشان می دهد. مسئله بعد خستگی ذهنی، مسائلی مثل کوفتگی، بی میلی ،کاردلزدگی، چشم پوشی از کار یا ترک آن را دربر می گیرد.

سومین معیار تولید یا هر نوع شاخص معتبر از نتایج کار است. از این شاخص گاهی خستگی صنعتی نام می بردند. ورنون خستگی صنعتی را چنین تعریف می کند: (مجموع عواملی که ظرفیت کار را کاهش می دهند) علاوه برموارد فوق بازدهی عامل دیگری است که در ارزشیابی شرایط کار در نظرگرفته می شود. بازدهی عبارت است از رابطه بین آنچه برای انجام کار به عمل می آید و آنچه از کار حاصل می‌شود.

منبع: گروه کلید کبری سبزعلی یمقانی – روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.