چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم
ارتباط چشمی
جولای 11, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید
جدی و با اراده باشید
جولای 11, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

به-روش-خود-ثروتمند-شوید

قانون باور تاثیر تعیین کننده ای بر زندگی شما دارد. این قانون می گوید: آنچه را که باور کنید، صورت تحقق پیدا می کند. اگر واقعا چیزی را باور داشته باشید، به شکلی می اندیشید و احساس می کنید و رفتار  می نمایید که تبدیل به واقعیت می شود.

ذهن شما به گونه ای برنامه ریزی شده که آنچه را باور ندارید، نادیده می انگارید و اطلاعات مربوط به آن را در ذهن خود راه نمی دهید.

در اینجا به کشف بزرگی می رسیم: کسانی که میخواهند به موفقیت برسند و می رسند، صد در صد معتقدند که دیر یا زود موفق خواهند شد. آنها معتقدند هر اتفاقی که برای آنها بیوفتد، مثبت یا منفی، بخشی از یک برنامه عظیم است که آنها را به موفقیت می رساند. اینها حتی اندیشه شکست را به ذهن خود راه نمی دهند. شما همیشه سازگار با باورهای درونی خود فعالیت می کنید. وقتی کاملاً متقاعد باشید که از هر لحاظ موفق هستید، حال و روزتان متفاوت از کسی خواهد بود که به موفقیت خود تردید دارد.

کسی که به موفقیت خود اطمینان داشته باشد، در هرجا که به مشکلی برخورد کند، از آن برای رسیدن به پیروزی درس می گیرد. به قول هنری فورد: هر شکست، فرصت مناسبی است تا کارمان را هوشمندانه تر آغاز کنیم.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.