چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم
ابزار شما برای تأثیر گذاشتن بر دیگران
مارس 9, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید
به روش خود ثروتمند شوید
مارس 9, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

انسان های دوست داشتنی اغلب دیگران را به شنیدن حرف های خود تشویق و ترغیب می کنند و اغلب اوقات فرصت های بسیاری به دست می آورند. به طور معمول فرصت هایی در اختیار این افراد قرار می گیرد که شاید هرگز در اختیار انسان های عادی قرار نگیرد. این افراد به آسانی دیگران را ترغیب می کنند تا اشتباه شان را ببخشند؛ در حالی که شاید انسان های عادی به خاطر چنین اشتباهی محکوم و سرنش می شوند. مطالبی به این افراد گفته می شود که شاید انسان های عادی هرگز در سراسر زندگی خود چنین مطالبی را نشنوند. مردم، در صورت لزوم، از این انسان های دوست داشتنی عذر خواهی می کنند؛ به کمک شان می شتابند و به آنها فرصت دوباره می دهند. بیایید با حقیقت روبرو شویم. شاید کسی را بشناسید که به شیوه ای عمیق و خوشایند با شما ارتباط برقرار کرده است. اگر با چنین کسی روبه رو شده اید، بی تردید در معرض بارش گیرایی او قرار گرفته اید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.