آموزش مطالب روز حقوق
تعریف نکاح
دسامبر 6, 2016
مطالب روز اقتصاد
سرمایه اجتماعی | سطوح سرمایه اجتماعی | نحوه ايجاد، حفظ و نابودي سرمايه اجتماعي
دسامبر 6, 2016
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

التمکین از «مَکّن، یُمکّن» می‌آید. تمکین از چیزی یعنی قادر شدن و قدرت یافتن و بهره برداری از آن چیز است. و همچنین در کتاب لغوی دیگر، التمکین به معنای «التثبیت» آمده، یعنی شخصی را متمکن و توانا قرار دادن. (التمکین الزوج)؛ یعنی زوجه شوهر خود را در اموراتی از قبیل جماع و استمتاعات دیگر تمکین و اطاعت نماید. تمکین مصدر ثلاثی مزید و از ریشه «مَکّن، یُمکّن» از باب تفعیل و بر وزن آن می‌باشد و در اصطلاح عرفی آن را به معنای اطاعت کردن و فرمان‌برداری بانو از شوهر می‌دانند. در فرهنگ لغت فارسی، در مورد معنای تمکین آمده است: تمکین یعنی؛ پا برجا کردن، نیرو و قدرت دادن به کسی تا به امری یا چیزی دست یابد، فرمان کسی را پذیرفتن. در فرهنگ لغت عرب، تمکین به معنای منزلت یافتن، قادر شدن بر چیزی معنا شده است.

قرآن کریم خداوند در سوره اعراف آیه ۱۰و همچنین در سوره قصص آیه ۶ اینگونه می فرمایند که: ما آنها را در زمین استقرار بخشیدیم و مالک زمین گردانیدیم  در اصطلاح فقها در باب نکاح به معنی امکان دادن زوجه به زوج برای استمتاعات جنسی است. چنانچه در توضیح تمکین کامل گفته شده است: تن دادن و واگذاردن نفس به شوهر برای بهره بری جنسی به طوری که مقید به زمان و مکان خاص نباشد و اگر زن تن دادن به عمل زناشویی را به زمان و مکان دیگری واگذارد، تمکین حاصل نشده است. در نهایت باید بیان کرد؛ دانشمندان علم لغت براي کلمه‌ي تمکين، معاني ذيل را بيان کرده‌اند. امکان دهي، تسليم، تواناگردانيدن بر چيزي، او را مسلط بر چيزي گرداند.

عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در حدود عرف وعادت آمده است ومصادیق آنرا تابع قانون وعرف ورسوم اخلاقی واجتماعی که عمدتاً از شرع مقدس متاثر شده است دانسته اند اموري همچون سپاس از زحمات مرد، با محبت با او سخن گفتن، صبر بر مستمندي و فقر او ،‌پذيرايي عاشقانه از وي، استقبال از او به وقت آمدن، بدرقه او به وقت رفتن ،‌آرايش و زينت و خوب پوشيدن كه در سخنان رسول خدا وامامان معصوم به عنوان وظيفه زن در مقابل شوهر معين شده است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.