مطالب آموزشی مهندسی مکاترونیک
طیف الکترومغناطیس و کاربردهای آنها
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی مهندسی عمران - آب و فاضلاب
منابع آب در کره زمین | آب‌های نفوذی | آب سبز | آب آبی | آب خاکستری
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی مهندسی عمران - آب و فاضلاب

مطالب آموزشی مهندسی عمران - آب و فاضلاب

چرخه آب از انرژی خورشیدی نیرو می گیرد، کلیه حرکات آب از اقیانوس به اتمسفر (به صورت تبخیر) و در آنجا دوباره به اقیانوس را به شکل رواناب رودخانه ها و جویبارها و جریان آب های زیر زمینی در خود دارد. چرخه آب تقریبا تمامی منابع آب را تامین می کند. حدود ۹۷ درصد ذخایر آب در جهان در اقیانوس ها، ۲ درصد آن در یخچال ها و کوه های یخ است. فقط کمتر از ۱ درصد آن در اتمسفر به صورت بخار آب جای گرفته است. تمامی آب موجود روی کره زمین ابتدا از جدا شدن بخار آب از ماگما حاصل شده است. تخریب پوشش گیاهی و قطع جنگل باعث حجم زیاد هرز آب می گردد، که سبب افزایش خاک‌های معلق و رسوب گذاری شدید می‌شود. مجموعه ذخایر آبی موجود  درکره زمین را  هیدروسفر یا کره آبی می‌گویند. مرحله آب شیرین در چرخه آب وابسته به همان بخشی از آب است که در اتمسفر زمین قرار دارد. گرچه در هر لحظه فقط بخشی بسیار اندک از آب در خشکی فعال است، اما همین مقدار از نظر انتقال مواد شیمیایی، شکل دادن به زمین ها، هوازدگی سنگ ها، انتقال و بجاگذاری رسوبات و فراهم آوردن منابع آب اهمیت دارد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.