مطالب آموزشی زیست شناسی
کشت بافت گیاهان
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی زیست شناسی
آمین های بیوژنیک
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی زیست شناسی

مطالب آموزشی زیست شناسی

به طور کلی از تمام قسمت های یک گیاه برای استفاده در کشت بافت استفاده کرد. ریز نمونه ممکن است قطعاتی از برگ، ساقه، ریشه، مریستم انتهایی ساقه یا ریشه، میوه های کوچک، غنچه های گل یا مادگی و حتی یک سلول یا پروتوپلاست یک سلول باشد. از کشت هر یک از این قسمت ها ممکن است بافتی به نام کالوس به وجود آید، که این بافت از تعداد زیادی سلولهای غیر تخصصی تشکیل شده است. این بافت از تقسیم سلولی، سلولهای بافت کشت شده بدست می آید. از بافت کالوس در ریز ازدیادی و کشت بافت بسیار استفاده می شود و با ایجاد شرایط مناسب از آن گیاه کامل بدست می آورند، یا ممکن است از قطعه یا اندام کشت شده مستقیما به شاخه زایی رسید، و بعد از آن شاخه ها را به گیاه کامل تبدیل کرد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.