خصوصیات و ویژگی های ژورنال های معتبر و نامعتبر

۱- ژورنال های معتبر (وایت لیست):

ژورنال هایی هستند که مورد تایید وزارت علوم می باشند و با داشتن مقاله ای در این ژورنال ها کل امتیازات مربوط به آن را می توانید دریافت نمایید.

۲- ژورنال های نامعتبر (بلک لیست):

ژورنال هایی هستند که به دلایل مختلف وزارت علوم و دانشگاه آزاد این ژورنال ها را فاقد اعتبار علمی لازم می دانند.

وزارت علوم و دانشگاه آزاد، هرساله لیست این ژورنال ها را اعلام می نمایند اگر دانشجویی مقاله خود را قبل از تاریخ  ورود یک ژورنال به لیست ژورناهای نامعتبر در آن ژورنال به چاپ رسیده باشد مورد قبول وزارت علوم می باشد ولی در صورتی که پذیرش مقاله مربوط به پس از تاریخ ورود یک ژورنال درون بلک لیست باشد دیگر مورد قبول دانشگاه ها نمی باشد.

۳- ژورنال های جعلی (هایجک):

وزارت علوم و دانشگاه آزاد در زمان های مختلف لیست ژورنال های جعلی یا هایجک را اعلام می نماید. نکته قابل توجه این است که زمان ورود این ژورنال ها به لیست ژورنال های جعلی ملاک نیست و در صورتی که مقاله ای در این گونه ژورنال ها به چاپ رسیده باشد بدون توجه به زمان چاپ مقاله مورد پذیرش و تأیید نخواهد بود.

ژورنال های معتبر و نامعتبر