مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سطوح مشارکت
دسامبر 12, 2016
مطالب آموزشی علوم اجتماعی
تحولات جمعیتی و تنظیم خانواده در ایران
دسامبر 12, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ايجاد سامانه اطلاع رساني و ترويجي براي آگاهي يافتن مردم از حقوق و منافع خود، تخفيف عوارض نوسازي و تراكم ساخت در هنگام صدور پروانه، پرداخت تسهيلات بانكي، پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي، تأمين نهادهاي مورد نياز نوسازي با اولويت و قيمتهاي ترجيحي، اعطاي كمك هاي فني و مهندسي به صورت رايگان يا تأمين بخشي از هزينه هاي آن، ايجاد منافع و معافيتهاي مالياتي، اعطاء تسهيلات قرض الحسنه براي اسكان و اشتغال موقت، تهيه طرح هاي بهسازي و نوسازي و ابلاغ ضوابط و مقررات نوسازي و ايجاد دسترسي و فراهم نمودن امكان حمل آسان نخاله و مصالح ساختماني از جمله راه كارهاي ايجاد انگيزه موثر براي نوسازي داوطلبانه است.

بر همين اساس مي­ توان عنوان نمود ايجاد شوراي هماهنگي بين مجموعه دستگاه هاي متولي خدمات شهري، زيربنايي و روبنايي هر استان و شهر، ايجاد شوراهاي مشورتي در بين ساكنان، ايجاد نهاد مسئول در سطح محله، نظارت بر قراردادهاي مشاركتي بين مالكان، سرمايه گذاران و سازندگان، تضمين حفظ ارزش دارائي هاي مالكان واحدهاي فرسوده و بهره مند شدن متناسب از ارزش افزوده حاصل از نوسازي، تضمين اصل سرمايه و بخشي از فرع سرمايه گذاري سرمايه گذاران داخلي و خارجي، خريد تضميني واحدهاي احداثي حاصل از فرايند نوسازي و اجراي طرح ها و مشاركت هاي الگو از راه كارهاي اعتماد سازي براي نوسازي مشاركتي است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.