مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
توسعه پايدار شهري
دسامبر 27, 2016
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره
اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن
دسامبر 27, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شالوده مديريت شهري عبارت است از بر عهده گرفتن نقشي فعال در توسعه، مديريت و هماهنگ سازي منابع براي دستيابي به اهداف توسعه شهري. هر چند اين تعريف مي تواند رضايت بخش باشد اما بسيار كوتاه و كلي است. در عمل وظيفه و نقش مديران شهري  را مي توان به عنوان مسئوليت پذيري در زمينه زير ساخت هاي ضروري شهري تلقي كرد. هر چند اين جنبه مهمي از اين وظيفه به شمار مي رود.اما باز تعريفي بسيار محدود است.

اگر شهر، همچون سازماني در نظر گرفته شود،لازم است كه در راس آن عنصري براي برنامه ريزي آينده و اداره امور كنوني قرار گيرد. اين عنصر را مي توان مديريت شهر ناميد. مسايل بسياري در شهر ها وجود دارند كه براي حل آنها وجود مديريت شهري الزامي قلمداد مي شود. مسايلي مانند چگونگي گسترش آينده شهر، تامين خدمات عمومي(آب،برق،نظافت و…)، احداث مراكز عمومي با كاركرد هاي تفريحي-فرهنگي و ورزشي، ساختن خيابانها، كوچه ها و … آنچه وظيفه هر مديري به شمار مي آيد، وظيفه مديريت شهري نيز هست.مديريت شهري بايد براي شهر برنامه ريزي هايي انجام دهد، فعاليتهاي شهري را سازمان دهد،بر فعاليتهاي انجام شده نظارت كند و حتي براي انجام به امور، انگيزش لازم را در سازمان مديريت شهري و ساير سازمان ها و شهروندان ايجاد نمايد. مديريت شهر هر چند كه به طور كامل در اختيار شهرداري ها قرار ندارد اما قوانين شهرداري در كليه موارد نقش مهمي را ايفا مي كند. ماده ۵۵ قانون شهردار با ۲۸ بند و تعدادي تبصره وظايف شهرداري را مشخص نموده است. اما با توجه به گسترش شهرهاو رشد سكونت گاه هاي غير رسمي در حاشيه شهرها كه عمدتا خارج از محدوده مصوب خدمات شهري مي باشند و انتظارات ساكنين اين مناطق از شهرداري در خصوص خدمات رساني مشكلاتي را بوجود آورده است. مديريت شهري در وضع موجود بر تفكيك محل فضاي جغرافيايي به شهر،حريم شهر و خارج از حريم شهر استوار است. اين مديريت در شهرها و حريم آنها به عهده شهرداري ها و در خارج از حريم شهر ها به عهده استانداري ها و واحدهاي تابعه آنها(فرمانداري ها و بخشداري ها ونيز كميسيون مركب از نمايندگان بخش ها) قرار دارد. مبنا و ابزار اعمال مديريت در شهرها طرح هاي جامع و هادي و تفصيلي در حريم شهر ها،ضوابط و مقررات طرح هاي مذكور و در خارج از حريم شهر آيين نامه احداث بنا در خارج از حريم شهر ها و قوانين و آيين نامه احداث بنا در خارج از حريم شهر ها و قوانين و آيين نامه ها و دستور العمل هاي متعدد ديگر است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.