موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات جدید پایان نامه در حیطه بازاریابی
مارس 12, 2016
موضوعات پایان نامه مدیریت ورزشی | Sports Management
موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق مدیریت ورزشی
مارس 16, 2016
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی بپردازیم:

 • ارتباط تکامل یافته بازاریابی و اجری نشان و مارکها در میدان محصولات OTC یا ( محصولات قانونی و مجاز).
 • Implementation of Integrated Marketing Communication on Market Performance of Brands in the Field of OTC Products.
 • مدلی که تأثیر تلاش آمیخته بازاریابی را بر روی تصویر شرکت در اقتباس از نام تجاری بر روی بخش نرم افزار IT بررسی می کند.
 • A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector.
 • استفاده از معیارهای بازاریابی پیش بینی و پیامدهای آن برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM).
 • Marketing metrics’ usage: Its predictors and implications for customer relationship management.
 • تاثیرات استراتژی بازاریابی رابطه مند و هزینه ی تراکنش بررضایت مشتری ریسک درک شده و وفاداری مشتری.
 • The influences of relationship marketing strategy and transaction cost on customer satisfaction, perceived risk, and customer loyalty.
 • تاثیر علامت های تجاری برچسب خصوصی بر روی وفاداری مشتری و سودآوری رده محصول.
 • The impact of private label brands on customer loyalty and product category profitability.
 • تاثیر برچسب در قصد خرید مصرف کننده کاربرد بر روی محصولات غذایی.
 • The Impact of Label Perception on the Consumer’s Purchase Intention: An application on food products.
 • تأثیر رویکرد بازار بر توسعه قابلیت های رابطه ای و خروجی های عملکردی: مطالعه موردی سازمان های صنعتی روسیه.
 • The impact of market orientation on the development of relational capabilities and performance outcomes: The case of Russian industrial firms.
 • تناسب بین استراتژی محصول بازار و مدل کسب و کار :عواقب این مسئله بر عملکرد شرکت.
 • The fit between product market strategy and business model: implications for firm performance.
 • تاثیر ویژگی های پاداش های هم تراز و مدیریت ارشد روی تضاد در همکاری بین فروش و بازاریابی.
 • The impact of aligned rewards and senior manager attitudes on conflict and collaboration between sales and marketing.
 • تاثیرات کیفیت روابط و موانع تعویضی بر روی وفاداری مشتری.
 • The effects of relationship quality and switching barriers on customer loyalty.
 • تأثیر تنوع کانال هاي توزیع برندهای لوکس خارجی بر ارزش و وفاداری برند در بازار کره جنوبی.
 • The effect of distributi on channel diversification of foreign luxu ry fashi on brands on consumers’ brand value and loyalty in the Korean market.
 • عملکردها و کارکردهاي بازاريابي مشتري مدار – تحت تاثير قراردادن مرجع هاي مشتري بعنوان سرمايه هاي بازاريابي.
 • Practices and functions of customer reference marketing — Leveraging customer references as marketing assets.
 • سرعت يا كيفيت چگونگی اثرگذاری ترتيب ورود فرآورده به بازار بر ارتباط بین گرايش بازار و كارآيي فرآورده هاي جديد.
 • Speed or quality? How the order of market entry influences the relationship between market orientation and new product performance.
 • بازاریابی استراتژیک موسسات آموزشی ارشد و برتر: طرح های مشارکتی و مراکز کارگشایی.
 • Strategic marketing of further and higher educational institutions: partnership arrangements and centres of entrepreneurship.
 • اثرات نقش نژادی در فرایند تصمیم گیری مصرف کننده از خرده فروشی در خانوارهای والدین مجرد.
 • The effects of role strain on the consumer decision process for groceries in single-parent households.
 • تاثیر استفاده از اینترنت بر بازاریابی تجاری به تجاری.
 • The Impact of Internet Use on Business-to-Business Marketing.
 • عملکرد اجراي استراتژي بازاريابي صادرات ، قابليت بازاريابي صادرات ، صادرات و سرمايه گذاري.
 • Export marketing strategy implementation, export marketing capabilities, and export venture performance.
 • تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند) در صفحات فیس بوک رستوران ها – حداکثر کردن مزایا مصرف کننده و مشارکت فعال.
 • Enhancing consumer–brand relationships on restaurant Facebook fan pages: Maximizing consumer benefits and increasing active participation.
 • تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصولات لوکس.
 • Brand and country-of-origin effect on consumers’ decision to purchase luxury products.
 • بررسی تاثیر عدم قطعیت در بازاریابی عناصر استراتژی ترکیبی در ظهور کسب و کار تا بازار صادرات کسب و کار.
 • Examining the influence of uncertainty on marketing mix strategy elements in emerging business to business export-markets.
 • بررسی نقش تبلیغات و مشوق های فروش در ایجاد تساوی نام تجاری.
 • Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation.
 • بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت.
 • Effective employment brand equity through sustainable competitive advantage, marketing strategy, and corporate image.
 • تاثیر تبلیغات آنلاین بر فروش خودروهای پروتون در میان اتباع خارجی در کشور مالزی.
 • The Impact of Online Advertising on Proton Sales among Expatriates in Malaysia.
 • ارزش ویژه نام تجاری (برند) و عوامل تشدید ارزیابی شکست نوآوری محصول: دیدگاه اثر ارتباطات.
 • Brand equity and the exacerbating factors of product innovation failure evaluations: A communication effect perspective.
 • آزمودن تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی در ظهور کسب و کار بر بازارهای صادرات کسب و کار.
 • Examining the influence of uncertainty on marketing mix strategy elements in emerging business to business export-markets.
 • احساس گناه پس از خرید برای خود :بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید.
 • Self-gifting guilt: an examination of self-gifting motivations and post-purchase regret.
 • عوامل تاثیر گذار بر نگرش و علاقه مصرف کنندگان به خرید برندهای تقلبی لوکس در کشور اندونزی.
 • Factors Influencing Attitudes and Intention to Purchase Counterfeit Luxury Brands among Indonesian Consumers.
 • بررسی ویژگیهای برندهای با ارزش منطقه ای (مطالعه موردی : شامپاین فرانسه).
 • Characteristics of strong territorial brands: The case of champagne.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.