موضوعات پایان نامه مهندسی معماری
موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق معماری
آوریل 9, 2016
بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی
موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات تطبیقی
آوریل 9, 2016
بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم:

 1. تعابیر شاعرانه ساخته شده از عناصر طبیعت در منظومه های غنایی نظامی.
 2. مقایسه جلوه آداب و رسوم خانواده در شاهنامه با مثنوی مولوی.
 3. مقایسه عناصر طبیعت در شعر سهراب سپهری و غزلیات مولوی.
 4. سیر تحول تشبیه از سبک خراسانی تا دوره معاصر با تکیه بر اشعار منوچهری، خاقانی، کلیم کاشانی، نیما یوشیج.
 5. اعضای بدن انسان و توصیفات بیانی و بدیعی آن در منظومه های غنایی نظامی.
 6. تحلیل منظومه های عاشقانه نظامی و جامی از نظر روابط عاشق و معشوق(جدایی و وصال، نامه ها، صحبتها، گلایه ها، رقبا).
 7. مقایسه عناصر فرهنگی و اجتماعی در رمان سال های ابری درویشیان و کلیدر دولت آبادی.
 8. تاثیر مضامین عرفانی سبک عراقی(حافظ و عراقی)بر شعرای سبک هندی(صائب و فروغی بسطامی).
 9. عناصر اسطوره در شعر سبک خراسانی و دوره معاصر با تکیه بر اشعار رودکی، فرخی سیستانی، اخوان ثالث و شفیعی کدکنی.
 10. شخصیت پردازی زنان و مردان و کودکان در قصه های منثور فارسی با تکیه بر کلیله و دمنه، مرزبان نامه، سندباد نامه.
 11. دیو، شیطان و اهریمن در شاهنامه و مقایسه با دیدگاه دین زرتشتی(در اوستا و متون دینی پهلوی).
 12. ارزش طبیعت در اوستا و بازتاب آن در شعر معاصر.
 13. مقایسه موضوعی کتاب های کشف المحجوب و رساله قشیریه.
 14. بررسی تطبیقی رمان جای خالی سلوچ دولت آبادی و کوچه مدق نجیب محفوظ از نظر ساختار و محتوا.
 15. آیین های تشریفاتی در شاهنامه و تاریخ بیهقی (نامه نگاری، هدیه دادن، جشنها، استقبال، بدرقه).
 16. بررسی عناصر فرهنگ عامیانه در دیوان ناصر خسرو و مثنوی مولوی.
 17. اعلام تاریخی و جغرافیایی در تاریخ بیهقی و دیوان فرخی سیستانی و خاقانی.
 18. ابزار و اصطلاحات موسیقی در شاهنامه و مثنوی مولوی.
 19. ارزش های اخلاقی در شاهنامه فردوسی و دیوان سنایی.
 20. مقایسه موسیقی شعر فردوسی و اسکندر نامه نظامی.
 21. کهن الگوی اعداد و عناصر طبیعت در شاهنامه.
 22. نقش گل و گیاه و درخت و پرندگان در آثار نظامی.
 23. بررسی استتیک غزلهای مولوی و اشعار سهراب سپهری بررسی آب و جلوه های آن در سبک خراسانی، عراقی و هندی با تکیه بر اشعار عنصری، رودکی، نظامی، خواجوی کرمانی، صائب و کلیم کاشانی.
 24. مقایسه کاربرد حروف و اصوات در  سبک خراسانی با دوره معاصر با تکیه بر اشعار فرخی سیستانی، منوچهری، اخوان ثالث و نادر نادرپور.
 25. مقایسه سبک زبانی آثار نیما یوشیج و سهراب سپهری از نظر کاربرد فعل و مشتقات آن.
 26. تاثیر اوستا بر متون ادبی سبک خراسانی و عراقی از نظر اعتقاد به نقش عناصر طبیعی.
 27. کتابشناسی توصیفی مقالات نوشته شده درباره حافظ و طبقه بندی موضوعی آنها.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ضمنا این بخش تازه افتتاح شده است و در آینده نزدیک پربارتر خواهد بود. پس دوباره به ما سر بزنید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.