ادراک مصرف کننده از قیمت
سپتامبر 7, 2014
شهرت در برند
سپتامبر 7, 2014

قیمت گذاری اصلی ترین تصمیم بازاریابی است. تغییرات کوچک بر قیمت، اثرات بزرگی بر میزان سوددهی دارد. علاوه بر این قیمت کالا/ خدمت اغلب اوقات یکی از تاثیرگذارترین فاکتورها در تصمیم گیری مصرف کنندگان است که کالا/ خدمت را بخرند یا خیر. محققان تئوریها و اصول متفاوتی را برای مطالعه قیمت ناعادلانه به کار برده اند. این تئوریها شامل تئوری برابری، و یکی از نتیجه های جدیدش به نام مفهوم لقب دوگانه اصل عدالت رویه ای و تئوری اسناد. نظریه برابری بیان میکند که اجزایی که در تبادلات درگیر هستند به صورت نسبت ورودی به تبادلات و خروجی به تبادلات با یکدیگر مقایسه می شوند. ادراک از نابرابری زمانی به وجود می آید که ورودی درک شده و یا خروجی در یک رابطه با ورودی و یا خروجی مرجع یکی نباشد(اسچرودر و همکاران ،۱۹۹۸). بنابراین طبق نظریه برابری، مصرف کنندگانی که محصول را می خرند نه تنها برای آنچه که پول داده اند و دریافت کرده اند فکر می کنند، بلکه قیمت و هزینه هایی را که شرکت در راستای تولید کالا ایجاد میکند را نیز در نظر می گیرند. طبق مطالعات گذشته مصرف کنندگان بهایی را که برای محصولات خود میپردازند با دیگر خریداران، با قیمتهای گذشته و با قیمت رقبا به منظور رسیدن به یک قیمت عادلانه یا ناعادلانه مقایسه میکنند(په و همکاران،۲۰۱۱) اگر به یک نابرابری برسند، ادراک آنها از قیمت غیر عادلانه بوده و منجر به نارضایتی میشود.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.