مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره
هوش معنوی
دسامبر 27, 2016
مطالب آموزشی علوم سیاسی
شکل‌گیری كنوانسيون رفع كليه اشكال ‏تبعيض عليه زنان
دسامبر 27, 2016
مطالب آموزشی علوم سیاسی

مطالب آموزشی علوم سیاسی

امروزه حداقل چهار شاخه از واقع‌گرایی سیاسی وجود دارد که عبارتند از: واقع‌گرایی ظهور و افول، واقع‌گرایی نوکلاسیک، واقع‌گرایی ساختاری تدافعی و واقع‌گرایی ساختاری تهاجمی. تمامی این چهار شاخه بر این نظر می‌باشند که روابط بین‌الملل به وسیله‌ی توالی بی‌پایان و اجتناب ناپذیر جنگ و پیروزی توصیف می‌گردد. این چهار گروه‌بندی را می‌توان به واسطه‌ی مفروضات اکتشافی و سازنده بنیادینی که به نظریه مربوط به خودشان اختصاص دارند متمایز کرد. به طور خلاصه، این رویکردها در مورد منشاء اولویتهای دولت با یکدیگر اختلاف نظر دارند(ترکیبی از خواست انسان برای قدرت و یا نیاز به انباشت آن، تا این که به وسیله آن امنیت در این جهان خودیار تأمین گردد) ولی در مورد محاسبه عقلانی به عنوان اساس کوچکی که این اولویتها را به رفتار انتقال می‌دهد هم رأی می‌باشند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

Comments are closed.