چگونه یک برند پرجذبه می شود ؟
سپتامبر 9, 2014
مديريت دارايی برند
سپتامبر 9, 2014

برند، احساس باطنی شخص درباره ی یک محصول، خدمت یا شرکت است. آن چیزی نیست که شما می گویید، چیزی است که آنها می گویند آن است.

برندینگ فرآیند پیوند استراتژی خوب و موفق با خلاقیت خوب و موفق است. برندینگ فرایند پیوند استراتژی خوب و موفق با خلاقیت ضعیف، استراتژی ضعیف با خلاقیت خوب و موفق، یا استراتژی ضعیف با خلاقیت ضعیف نیست.

بنیان و اساس برند، اعتماد است. وقتی که انتظارت مشتریان به طور موافق و بدون تناقض به ‌وسیله‌ی تجربیات آنها برآورده یا فراهم شود، مشتریان به برند شما اعتماد می کنند.

جامعه ي مدرن، از لحاظ اطلاعات غنی و از لحاظ زمان فقیر است. ارزش برند شما با نسبت مستقیم به اینکه مشتریان با چه سرعت و سهولتی می توانند به پیشنهاد شما پاسخ مثبت دهند، رشد می کند.

مردم، تصمیمات خرید خود را به جای ویژگی ها، مزایا و قیمت بیشتر، بر اساس نشانه ها و علائم نمادین قرار می دهند. اطمینان حاصل کنید نمادهای شما گیرا و جذاب هستند.

فقط یک رقیب می تواند ارزانفروش ترین باشد؛ دیگران باید از فرایند برندینگ استفاده کنند. هر چه برند قویتر باشد، حاشیه ي سود بیشتر خواهد داشت.

برند پر جذبه، محصول، خدمت یا شرکتی است که مردم باور دارند برای آن جانشینی وجود ندارد. هر برندی میتواند پر جذبه باشد، حتی برند شما.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.