به-روش-خود-ثروتمند-شوید
مانند ثروتمندان فکر کنید
می 16, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید
آنچه را که لازم دارید، بیاموزید
می 16, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

به-روش-خود-ثروتمند-شوید

یکی از اصولی که توضیح می دهد چگونه اشخاصی که از صفر شروع می کنند می توانند به ثروت برسند، قانون انباشت نامیده می شود. این قانون می گوید: همه چیز بزرگ و ارزشمند در زندگی اشخاص انباشت صدها و بلکه هزاران تلاش و از خودگذشتگی است که تنها معدودی از اشخاص آن را می بینند، یا متوجه آن می شوند.

برای اینکه به نتیجه ارزشمندی برسید باید صدها و هزاران اقدام کوچک و به ظاهر بی ارزش انجام بدهید که کسی حتی آن را نمی بیند. به شکلی می توان گفت که موفقیت مالی شبیه یک بهمن است. بهمن در شروع کوچک است، اما وقتی به جلو حرکت می کند، رشد می کند و بزرگ می شود. میلیون ها دانه برف به هم می چسبند تا توده بزرگ بهمن را شکل می دهند. دیری نمی گذرد که بهمن چنان گلوله عظیمی می شود که کسی نمی تواند سد راه آن باشد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.