فرآیند نوآوری تکنولوژی
ژانویه 19, 2015
عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژی
ژانویه 24, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها

موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها بپردازیم:

 • مدل سازی جداسازی گاز های اسیدی از آبهای استحصالی از چاه های نفتی و گازی با استفاده از تکنولوژی غشایی
 • بررسی پارامتر های عملیاتی دیگ های بخار نیروگاهی جهت بهینه سازی عملکرد و راندمان دیگ های بخار
 • شبیه سازی و مدل سازی راکتور تولید متانول
 • شبیه سازی و مدل سازی حذف فنول از پساب با استفاده از غشای هالوفایبر
 • حذف زيستي واناديوم از واناديوم اکسايد اکتا اتيل پورفيرين به عنوان مدلي از پورفيرين هاي فلزي موجود در نفت خام
 • حذف بيولوژيک آلودگي هاي نفتي از خاک
 • سنتز و شناسايي ماده نانوحفره ۴۱MCM و استفاده از آن در تثبيت آنزيم‌ها
 • بررسي سنتز و زيست تخريب پذيري کوپليمر پيوندي آکريلونيتريل بر روي نشاسته
 • حذف بيولوژيک DSO از خاک هاي آلوده
 • استفاده از باکتري‌ها براي مقابله با ايجاد رسوبات واکسي در ترکيبات نفتي همراه واکس زياد
 • امولسيون زدايي زيستي سيستم دو فازي آب-نفت توسط ميکروارگانيسم ها
 • مدلسازي خوردگي ميكروبي حاصل از باكتري هاي كاهنده سولفات در برج هاي خنک کننده‌صنعت نفت
 • توليد و ارزيابي يک سورفکتانت زيستي جديد جهت ازدياد برداشت ميکروبي از نفت
 • بررسي عوامل موثر بر عملکرد مواد فعال سطحي (سورفكتانت) در ازدياد برداشت نفت
 • تعيين حداقل فشار امتزاجي در تزريق مخلوط چند گاز توسط معادلات حالت
 • پيش بيني تغييرات چگالي و گرانروي سيالات مخزن در اثر تزريق دي اکسيد کربن يا نيتروژن در فرآيند فرازآوري با گاز
 • مدل‌سازي‌ رسوب آسفالتين در مخازن نفت
 • بهبود خواص رئولوژيکي گلهاي حفاري با استفاده از کوپليمر پيوندي نشاسته-آکريل آميد
 • بررسي تاثير عوامل فرآيندي بر روي اندازه متوسط و توزيع اندازه ذرات (PSD) در پليمريزاسيون امولسيوني وينيل کلرايد در واكنشگاه ناپيوسته
 • به كار گيري تكنيك بيلان جمعيت در به دست آوردن توزيع اندازه خوشه‌هاي آسفالتين
 • بررسي تعادلات فازي مايع- مايع سيستم‌هاي سه‌تايي با همبستگي شيميايي
 • مدلسازي رياضي، شبيه‌سازي و مطالعه آزمايشگاهي جذب CO2 توسط آمين‌ها در يك برج جذب آكنده
 • سنتز زئوليت هاي نانو حفره A، Xو Y به منظور حذف ترکيبات گوگردي از برش‌هاي نفتي
 • بررسي سينتيك رنگبري و معدني نمودن پسابهاي حاوي رنگزاهاي آلي در مخلوطهاي دوتايي واثر متقابل رنگزاها در فرآيند اکسيداسيون پيشرفته نانو فوتو کاتاليستي UV/nano-TiO2/H2O2
 • مدل‌سازي رياضي و شبيه‌سازي عمليات نم‌زدايي هوا توسط تري‌اتيلن‌گلايکول (TEG) در يک برج آکنده
 • تهيه و بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي نانو کامپوزيت‌هاي نشاسته- خاک رس جهت کاربرد در صنايع بسته بندي
 • مدلسازي رياضي ، شبيه سازي و بررسي عملي جذب بخارات دي متيل فرم آميد (DMF) و اکريلونيتريل (AN) توسط آب در يك برج جذب آكنده در واحد اكريليك ۱ شركت پلي اكريل ايران
 • مدلسازي رياضي و شبيه سازي جذب گاز CO2 در راکتورهاي داراي جريان هاي برخوردي محوري
 • سولفورزدايي از بنزين توسط زئوليت نانوحفره Y سنتز شده
 • مدل سازي رياضي و شبيه ‌سازي فرآيند كك‌زدايي کاتاليست در راکتورهاي واحد هيدروکراکر پالايشگاه بندرعباس و تهيه نرم‌ افزار كاربردي آن
 • مدلسازي و شبيه‌سازي راكتور بستر متحرك توليد تترافلوئوريد اورانيوم
 • توليد نانوکامپوزيت پلي (متيل‌متاکريلات/ خاک‌رس) به روش پليمريزاسيون RAFT (پليمريزاسيون انتقال زنجير برگشت‌پذير افزايشي- تجزيه‌اي)
 • تعيين آزمايشگاهي منحني تعادل فازي سيستم فورفورال، آروماتيک و روغن روان کننده در دماهاي مختلف
 • ايجاد پوششهاي آندي با اکسيدهاي روتنيوم, ايريديوم و قلع روي تيتانيوم و بررسي پارامترهاي موثر بر عملکرد آنها
 • بررسي آزمايشگاهي تاثير عوامل عملياتي بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي نانو‌كامپوزيت پلي (وينيل الكل)- خاك رس (PVA/Clay)
 • بررسي تأثير عوامل فرآيندي بر روي خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي پلي يورتان خاكرس
 • جايگزيني حلالهاي ديگر به جاي فورفورال در استخراج آروماتيکها از برش روغني و بهينه سازي شرايط با استفاده از شبيهسازي براي حلال جديد
 • مدلسازي برج RDC استخراج مايع – مايع در فرآيند توليد روغن روانکننده با استفاده از حلال فورفورال
 • شبيه سازي مونت کارلو در فرآيند تشکيل خوشه هاي آسفالتيني
 • بررسي تعادلات فازي مايع- مايع سيستم‌هاي آبي به وسيله شبيه‌سازي مولكولي مونت‌كارلو
 • مدلسازي تشکيل هيدرات گازي در سيستمهاي شامل ترکيب بهبود دهنده ساختمان هيدرات
 • بررسي اثر غلظت مواد فعال سطحي در حضورکربنات سديم بر تغيير ترشوندگي سنگ مخزن کربناته

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.