موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد نظری | اقتصاد پولی | اقتصاد مالی | بخش دوم
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد انرژی
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه بخش سوم موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد نظری، پولی و مالی بپردازیم:

 • بررسی اثرات رفاهی هدفمندی یارانه های انرژی.
 • بررسی رابطه فقر و توسعه انسانی.
 • تاثیر فرار مغزها بر رشد اقتصادی.
 • تاثیر تثبیت اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی.
 • تاثیر تغییر تراز پرداخت ها بر اقتصاد ایران.
 • رابطه میان کسری بوجه و کسری حساب جاری.
 • بررسی تاثیر انحرافات نرخ ارز بر اقتصاد ایران.
 • بررسی رابطه میان نرخ ارز و پس انداز بخش خصوصی.
 • بررسی رابطه شاخص بورس و متغیرهای کلان اقتصادی.
 • تاثیر بی ثباتی صادرات بر اقتصاد ایران.
 • بررسی رابطه میان نااطمینانی نرخ ارز و صادرات در ایران.
 • برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران.
 • بررسی رابطه بین تنظیم اقتصادی و رشد اقتصادی.
 • بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز غیر رسمی در ایران.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه اقتصاد نظری -بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد نظری – موضوع پایان نامه اقتصاد نظری -موضوع جدید پایان نامه اقتصاد نظری -موضوعات پایان نامه اقتصاد نظری – موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد نظری-بانک موضوع پایان نامه اقتصاد پولی-بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد پولی- موضوع پایان نامه اقتصاد پولی-موضوع جدید پایان نامه اقتصاد پولی-موضوعات پایان نامه اقتصاد پولی- موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد پولی-بانک موضوع پایان نامه اقتصاد مالی-بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد مالی- موضوع پایان نامه اقتصاد مالی-موضوع جدید پایان نامه اقتصاد مالی-موضوعات پایان نامه اقتصاد مالی- موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد مالی

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.