موضوعات پایان نامه مدیریت آموزشی
موضوعات پایان نامه مدیریت آموزشی
اکتبر 21, 2014
موضوعات پایان نامه مدیریت بیمه | بازاریابی
موضوعات پایان نامه مدیریت بیمه | بازاریابی
اکتبر 21, 2014
موضوعات پایان نامه مدیریت استراتژی | مدیریت اجرایی | CRM

موضوعات پایان نامه مدیریت استراتژی | مدیریت اجرایی | CRM

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت استراتژی | مدیریت اجرایی | CRM بپردازیم:

 • بررسي موقعيت و جايگاه بازار شركت x و ارائه استراتژي هاي مرتبط با آن با استفاده از ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك.
 • بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات بازاريابي در فرآيند تدوين استراتژي شركتهاي های صنایع غذایی.
 • ارزش افزوده در زنجیره تامین جهانی B2B: جهت های استراتژیک و نقش اینترنت به عنوان یک محرک مزیت رقابتی.
 • اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) بر صنعت خرده فروشی الکترونیکی : تجزیه و تحلیل از دیدگاه پنج نیروی (رقابتی) مایکل پورتر.
 • ارزيابي تاثير هوشمندي رقابتي با پشتوانه اطلاعاتي بر سازمانهاي تجاري كوچك و متوسط در حال تغيير.
 • تاثير هماهنگي استراتژي هاي بازاريابي بين الملل با ابعاد محيطي سازمان (هماهنگي بيروني) و زيرسيستمهاي بازاريابي بين الملل (هماهنگي دروني) بر عملكرد صادراتي شركتهاي صادر كننده.
 • بررسي هماهنگي بين ساختار سازماني و استراتژي بازاریابی رقابتي سطح کسب و کار.
 • بـررسي تاثيـرگذاري بـازارگرایی و استراتژي بازاريابي بر عملکرد بانک‌ها.
 • شناسايي مشتريان هدف براي بهكارگيري استراتژي بازاريابي مستقيم در بانك با استفاده از داده كاوي.
 • بررسی تاثیر استراتژی منابع انسانی با رویکرد مزیت رقابتی و بازار محوری بر عملکرد سازمان.
 • سنجش عملكرد اثر بخش در بانكهاي ايرانی با نگاه استراتژيك و رويكرد مدل امتيازات متوازن.
 • بررسی نقش كارآفريني و يكپارچگي در دستيابي به مزيت رقابتي استراتژی پايدار منابع انساني.
 • برسی رابطه كارافريني شركتي و عملكرد سازماني در بستر مديريت استراتژيك.
 • بررسی رابطه بین اينده پژوهش و اينده نگاري نقش آنها در مديريت استراتژيك.
 • بررسي و تعیین میزان اهميت عوامل كليدي در تدوين برنامه ريزي استراتژيك شركتهاي كارافرين.
 • بررسي نقش تعديل كننده الگوي استراتژي در رابطه بين قابليت هاي سازماني و عملكردشركت.
 • تاثير استراتژيك مديران ارشد در اجراي موفق مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار.
 • بررسي نقش برنامه ريزي استراتژيك در توسعه فناوري اطلاعات و كسب ارزش: مطالعه موردی ؟؟
 • بررسي و دسته بندي عوامل موثر در اجراي استراتژي بر اساس چارچوب اسكات و تئوري SRP.
 • مديريت استراتژيك منابع انساني؛ تامين كننده نقش كارآفريني و يكپارچگي در دستيابي به مزيت رقابتي پايدار منابع انساني : مطالعه موردی ؟؟
 • ارائه يك مدل تحليل استراتژيك در تعيين ميزان يكپارچگي عمودي در كسب و كار با رويكرد تحليل زنجيره ارزش مطالعه موردي ؟؟

 برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه مدیریت استراتژی-بانک موضوعات پایان نامه مدیریت استراتژی- موضوع پایان نامه مدیریت استراتژی-موضوع جدید پایان نامه مدیریت استراتژی-موضوعات پایان نامه مدیریت استراتژی- موضوعات جدید پایان نامه مدیریت استراتژی- موضوعات پایان نامه مدیریت-موضوع پایان نامه مدیریت- موضوع جدید پایان نامه مدیریت-موضوعات جدید پایان نامه مدیریت-بانک موضوع پایان نامه مدیریت-بانک موضوعات پایان نامه مدیریت-بانک موضوع پایان نامه مدیریت اجرایی-بانک موضوعات پایان نامه مدیریت اجرایی- موضوع پایان نامه مدیریت اجرایی-موضوع جدید پایان نامه مدیریت اجرایی-موضوعات پایان نامه مدیریت اجرایی- موضوعات جدید پایان نامه مدیریت اجرایی- مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژی-بانک موضوع پایان نامه crm-بانک موضوعات پایان نامه crm- موضوع پایان نامه crm-موضوع جدید پایان نامه crm-موضوعات پایان نامه crm- موضوعات جدید پایان نامه crm.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.