موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد | بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای D8
سپتامبر 24, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه جامعه شناسی
موضوعات پایان نامه جامعه شناسی | بخش سوم
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه جامعه شناسی

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه جامعه شناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم اجتماعی بپردازیم:

 1. شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت از زندگي زنان شاغل.
 2. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجددگرايي دانشجویان.
 3. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تفکر انتقادی دانشجویان.
 4. بررسی رابطه دین داری و سرمایه اجتماعی.
 5. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي زنان.
 6. رابطه پایگاه اجتماعی و سرمایه فرهنگیمالی و سرمایه با بر سرمايه اجتماعي (مطالعه قیاسی بین زنان و مردان).
 7. تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سياسي دانشجویان.
 8. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه قیاسی با شهرنشینان و روستاییان).
 9. زنان و مقوله جهانی شدن (سرمایه اجتماعی زنان، مشارکت سیاسی زنان و… ).
 10. تحلیل عوامل موثر بر ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري.
 11. آسیب شناسی توسعه شهرنشینی.
 12. عوامل موثر بر رفاه اجتماعی و اقتصادی زندگی و سنجش کیفیت زندگی بر اساس شاخصهای شناسایی شده.
 13. رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان.
 14. بررسی رابطه عملکرد رسانه های جمعی با اعتماد ميان فردی، عام و نهادي.
 15. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی، سرمایه کالبدی و اعتماد اجتماعی.
 16. رابطه سرمايه هاي اجتماعي و كالبدي شهروندان با آسيب شناسي اجتماعي شهر.
 17. سنجش ابعاد مختلف هويت فرهنگي جمعي(هويت فرهنگي ديني، ملي، قومي درون مرزي، قومي فرامرزي)

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ضمنا این بخش تازه افتتاح شده است و در آینده نزدیک پربارتر خواهد بود. پس دوباره به ما سر بزنید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه جامعه شناسی -بانک موضوعات پایان نامه جامعه شناسی – موضوع پایان نامه جامعه شناسی -موضوع جدید پایان نامه جامعه شناسی -موضوعات پایان نامه جامعه شناسی – موضوعات جدید پایان نامه جامعه شناسی

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.