موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد انرژی
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد سلامت
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد منابع و محیط زیست بپردازیم:

 • پیش بینی آلودگی هوای تهران.
 • اثرات زیست محیطی مصرف انرژی و رشد اقتصادی.
 • اثر رشد شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن.
 • مدلسازی اثرات زیست محیطی حذف یارانه های انرژی.
 • بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن.
 • بررسی تاثیر اندازه دولت بر آلودگی محیط زیست.
 • بررسی تاثیر مصرف انرژی بر آلودگی محیط زیست.
 • تاثیر صادرات صنعتی بر زیست محیط ایران.
 • ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و محیط زیست.
 • پیش بینی تقاضای آب شهر تهران با استفاده از شبکه عصبی- فازی.
 • تاثیر رشد اقتصادی بر توسعه انرژی های پاک.
 • تاثیر افزایش نابرابری بر آلودگی هوا.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه اقتصاد منابع و محیط زیست -بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد منابع و محیط زیست – موضوع پایان نامه اقتصاد منابع و محیط زیست -موضوع جدید پایان نامه اقتصاد منابع و محیط زیست -موضوعات پایان نامه اقتصاد منابع و محیط زیست – موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد منابع و محیط زیست-بانک موضوع پایان نامه اقتصاد منابع-بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد منابع- موضوع پایان نامه اقتصاد منابع-موضوع جدید پایان نامه اقتصاد منابع-موضوعات پایان نامه اقتصاد منابع- موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد منابع-بانک موضوع پایان نامه اقتصاد محیط زیست-بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد محیط زیست- موضوع پایان نامه اقتصاد محیط زیست-موضوع جدید پایان نامه اقتصاد محیط زیست-موضوعات پایان نامه اقتصاد محیط زیست- موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد محیط زیست.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.