موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه رابطه فرهنگ و اقتصاد
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه الگوی اسلامی – ايرانی پيشرفت
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد مقاومتی بپردازیم:

 • اقتصاد مقاومتی و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی.
 • اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و تحریم های اقتصادی.
 • ارتباط بین تحریم های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی.
 • اقتصاد مقاومتی و اثرات آن بر نظام های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی.
 • مقررات زدایی و مقررات گذاری متناسب با شرایط تحریم.
 • مقررات ارزی و تجاری در شرایط تحریم.
 • تامین مالی ارزی در شرایط تحریم.
 • تجربه بحران ارزی سایر کشورها.
 • راهکارهای برون رفت از رکود تورمی.
 • راهکارهای مقاوم سازی بانک ها در برابر شوک های اقتصادی.
 • بازنگری نقش نظام بانکی در شرایط تحریم.
 • سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب در شرایط تحریم.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه اقتصاد مقاومتی -بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد مقاومتی – موضوع پایان نامه اقتصاد مقاومتی -موضوع جدید پایان نامه اقتصاد مقاومتی -موضوعات پایان نامه اقتصاد مقاومتی – موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد مقاومتی

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.