بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی
حیطه های پژوهشی بروز رشته زبان و ادبیات فارسی
آوریل 6, 2017
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
حیطه های پژوهشی بروز مدیریت مالی | MBA | مدیریت تحول سازمانی | مدیریت صنعتی | مدیریت دولتی | مدیریت اجرایی و …
آوریل 6, 2017
مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حقوق بپردازیم:

حقوق عمومی

مفهوم نظم عمومی و تاثیر آن.

جایگاه حقوق بین الملل عمومی در رویه داوری بین المللی.

بررسی جایگاه دفاتر اسناد رسمی از منظر حقوق.

بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری.

نظم عمومی در حقوق کیفری.

مبانی فرایند و آثار ملی کردن اموال خصوصی.

ممنوعیت تعدد مشاغل عمومی در حقوق ایران.

بررسی اصول حاکم بر استخدام عمومی.

قواعد حاکم بر مجامع عمومی شرکت‌های سهامی.

آزادی های عمومی در اسلام.

حق زنان در احراز مناصب عمومی.

بررسی تطبیقی مالکیت فکری و معنوی.

آسیب شناسی آموزش و توسعه حقوق عمومی.

عوامل موثر بر تضمین اجرای حقوق و آزادی های عمومی.

بررسی فقهی و حقوقی دو مفهوم حقوق عمومی و مبانی اسلام.

بررسی محدودیت های حق بر مالکیت خصوصی.

تأثیرگذار بر تضمین و اجرای حقوق و آزادی‌های عمومی.

اجرای احکام مدنی و اداری علیه اشخاص حقوقی.

حقوق خصوصی

حمایت کیفری از حریم خصوصی.

مبانی فرآیند و آثار ملی کردن اموال خصوصی.

بررسی ماهیت و اثار حقوق ارتفاق دولت.

اجرای قانون خارجی در دادگاه‌های داخلی.

تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

تمایزات حقوق عمومی و خصوصی در حوزه معاملات و قراردادها.

حمایت حقوق کیفری از اخلاق و ارتباط آن با آزادی.

بررسی محدودیتهای حق بر مالکیت خصوصی.

احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق آن.

حقوق مالکیت معنوی و حریم خصوصی.

حمایت کیفری از زندگی خصوصی اشخاص.

تکالیف متقابل کودک و والدین.

حریم خصوصی افراد در حقوق ایران.

حریم خصوصی افراد در اسلام.

حقوق جرم شناسی

راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم.

بررسی نقش انگیزه در ارتکاب جرم.

بررسی مفاهیم و اصطلاحات حقوق جزا و جرم‌شناسی.

تحلیل آسیب شناختی جرم تکدی.

حقوق بین الملل

تاثیر حقوق بشر بر حاکمیت ملی.

حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت‌های قومی.

همگرایی و واگرایی در اسلام.

بررسی حقوق کودکان سرباز.

تحولات حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها.

بلایای طبیعی از منظر حقوق بین‌الملل.

حقوق اقوام بومی.

وضعیت بیگانگان در حقوق بین‌الملل.

تحریم رسانه‌ای از منظر حقوق بین‌الملل.

حقوق بشر

بررسی مداخلات بشر دوستانه در حقوق بین الملل.

مبانی مجازات های سالب حیات در فقه اسلامی.

تاثیر و تاثر متقابل حقوق بشر و حقوق بین المللی.

مطالعه تطبیقی حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر.

بررسی تطبیقی حق حیات در نظام حقوق بشر.

تساوی جنسیتی در آموزش و پرورش.

حقوق تشکیل اتحادیه های صنفی در حقوق بشر.

تاثیر تحریم‌های یک و چند جانبه علیه ایران.

محدودیت‌های حق بر آزادی بیان در حقوق.

حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری در قراردادهای دولتی.

استثنائات حقوق مالکیت فکری.

شیوه‌های جبران خسارت در مسؤولیت مدنی.

شیوه‌های جبران خسارت نقض حقوق مالکیت فکری.

رویکرد حقوق مالکیت فکری بر مدیریت و بهره‌برداری.

حقوق مالکیت فکری در سرمایه گذاری.

مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت فکری.

حمایت از نرم افزارها در نظام متن باز.

تعارض قوانین در نقض مالکیت‌های فکری.

اختیارات گمرک ایران در توقیف کالاهای ناقض حقوق مالکیت فکری.

حقوق خانواده

حقوق متقابل خانواده و جامعه.

حقوق کودک در خانواده.

تاثیرات جهانی شدن بر حقوق خانواده.

نقش عرف در حقوق خانواده.

مطالعه خانواده و حقوق آن.

بررسی تحولات حقوق جزای خانواده.

تحلیل جرم ضمانت های کیفری مربوط به جرایم علیه خانواده.

حقوق خانواده در قرآن.

تحولات حقوق مالی زوجه در قانون حمایت خانواده.

ریاست بر خانواده در حقوق ایران.

راهکارهای تحکیم نهاد خانواده.

جایگاه قاعده لاضرر در حقوق خانواده.

آگاهی زنان نسبت به حقوق خود در خانواده.

بررسی مسئله‌ی تنظیم خانواده و پیامدهای آن.

بررسی حقوق مالی و غیر مالی زوجین.

حقوق محیط زیست

رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به حفاظت از محیط زیست.

بررسی رویکردهای اسلامی نسبت به مساله حقوق محیط زیست.

مطالعه راهکارهای حقوقی حفاظت از محیط زیست.

رویکرد حقوق بشری به محیط زیست.

اصل استفاده معقول و پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست.

حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست.

تحلیل رأی دیوان بین‌المللی دادگستری محیط زیست.

وضعیت آبزیان از منظر حقوق بین الملل محیط زیست.

بررسی ضمانت های حقوقی مقابله با آلودگی هوا.

حقوق اقتصادی

تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی.

تحول در تعهدات دولت ها ناشی از میثاق بین‌المللی.

تاثیر و تاثر متقابل حقوق بشر و حقوق بین المللی اقتصادی.

اصول حقوق بشر اسلامی و تحریم های اقتصادی.

رویکرد اقتصادی به قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی.

بررسی اثر حقوق مالکیت خصوصی و عمومی زمین.

بررسی تاثیر اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری.

جایگاه و عملکرد گزارشگران موضوعی حقوق بشر.

حقوق کشورهای ثالث راجع به ماهی گیری.

مسؤولیت مدنی در رابطه میان صاحبان املاک مجاور.

تفسیر قراردادها با رویکرد اقتصادی.

اثر حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی.

تاثیر رعایت مقررات حقوق بین‌الملل در توسعه‌ی اقتصادی کشورها.

حقوق اقتصادی بانوان.

حقوق مالی-اقتصادی

بررسی حقوق وروابط غیر مالی زوجین.

بررسی تطبیقی روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح.

بررسی حقوق مالی و غیر مالی زوجین.

راهکارهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

بررسی تطبیقی روابط مالی زوجین.

بررسی ارتباط بین رقابت در بازارمحصول، بازده حقوق صاحبان سهام.

مطالعه تطبیقی روابط مالی زوجین.

تاثیر عرف در حقوق مالی همسران (زوجه).

تعیین بهینه مقادیر حقوق مالی انتقال برای عرضه.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ضمنا این بخش تازه افتتاح شده است و در آینده نزدیک پربارتر خواهد بود. پس دوباره به ما سر بزنید.

جامع ترین وب سایت حقوقی کشور: گروه میزان

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.