موضوعات پایان نامه مدیریت بیمه | بازاریابی
موضوعات پایان نامه مدیریت بیمه | بازاریابی
اکتبر 21, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | شبکه بی سیم حسگر
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | شبکه بی سیم حسگر
اکتبر 22, 2014
موضوعات پایان نامه تحقیق در عملیات | OR

موضوعات پایان نامه تحقیق در عملیات | OR

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه تحقیق در عملیات | OR بپردازیم:

 • بررسی و نقش تجارت الكترونيكي بر مديريت زنجيره تأمين.
 • اولويت‌بندي مأموريت‌هاي سامان شرکت ؟؟؟؟ با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند شاخصه(MADM).
 • خوشه بندي داده ها از ديدگاه برنامه‌ريزي توابع چند هدفه وزن‌دار با استفاده از يك مدل شبكه عصبي.
 • بهينه‌سازي خط توليد در شرکت؟؟؟ با استفاده از زمان بندي پروژه با محدوديت منابع.
 • بخش بندي و اولويت بندي مشتريان بانك ؟؟؟؟؟ با استفاده از الگوي تلفيقي خوشه بندي و AHP.
 • بررسي تاثير وظايف استراتژيك مديريت منابع انساني بر نواوري عملكرد با تاكيد بر نقش واسط ظرفيت مديريت دانش مورد مطالعاتي مطالعه موردي:؟.
 • اولويت بندي اقدامات استراتژيك سازمان هاي مشتري گرا با رويكرد QFD-ANP فازي مطالعه موردي:؟.
 • استفاده از روش تلفيق كارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها به منظور ارزيابي عملكرد استراتژيكي مديران.
 • ارائه يك مدل تحليل استراتژيك در تعيين ميزان يكپارچگي عمودي در كسب و كار با رويكرد تحليل زنجيره ارزش مطالعه موردي:؟.
 • ارائه چارچوبي مبتني بر BSC براي ارزيابي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي: مطالعه موردی؟.
 • ارائه استراتژي راهبردي مديريت جهت توسعه كارافريني با توجه به رتبه بندي موانع كارافريني توسط تكنيك topsis :مطالعه موردی؟.
 • مديريت استراتژيك منابع انساني؛ تامين كننده نقش كارآفريني و يكپارچگي در دستيابي به مزيت رقابتي پايدار منابع انساني : مطالعه موردی؟.
 • استراتژي تصميم گيري: كاربرد تكنيك هاي شبكه در استراتژي ارزيابي تامين كنندگان : مطالعه موردی ؟؟؟.
 • الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های پروژه.
 • مدل تصميم گيري مزايده معكوس چندصفتي بر مبناي برنامه ريزي خطي.
 • ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی(ANP) برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری.
 • انتخاب تامین کننده نظم و مشکل تخصیص با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدف فازی دو مرحله.
 • تصمیم گیری چند معیاره فازی با رویکرد ارزیابی مدیریت کیفیت پروژه در پروژه.
 • عرضه محصول به محض تولید و تحویل محصول و تامین این زنجیره: رویکرد ترکیبی تکاملی.
 • تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre.

  برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه تحقیق در عملیات-بانک موضوعات پایان نامه تحقیق در عملیات- موضوع پایان نامه تحقیق در عملیات-موضوع جدید پایان نامه تحقیق در عملیات-موضوعات پایان نامه تحقیق در عملیات- موضوعات جدید پایان نامه تحقیق در عملیات- موضوعات پایان نامه مدیریت-موضوع پایان نامه مدیریت- موضوع جدید پایان نامه مدیریت-موضوعات جدید پایان نامه مدیریت-بانک موضوع پایان نامه مدیریت-بانک موضوعات پایان نامه مدیریت-بانک موضوع پایان نامه OR-بانک موضوعات پایان نامه .OR– موضوع پایان نامه OR-موضوع جدید پایان نامه OR-موضوعات پایان نامه OR– موضوعات جدید پایان نامه OROR.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.