ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک
موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش یازدهم
سپتامبر 23, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع
موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع | بخش پنجم
سپتامبر 23, 2014
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ریاضی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ریاضی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در رشته ریاضی بپردازیم:

Idea of using Trade-off information in supporting the decision maker in reference based interactive multi objective problems.2006 (Jussi Hakanen, Petri Eskelinen)

ایده استفاده از اطلاعات موازنه برای حمایت تصمیم گیرنده در مسائل بهینه سازی چند هدفه.

On generalized trade-off directions for basicoptimality principles in convex and nonconvex multi-objective optimization 2009.(Marko M. M¨akel¨, Yury Nikulin, J´ozsef Mezei)

بررسی جهت های موازنه تعمیم یافته برای اصول بهینگی در مسائل بهینه سازی چندهدفه محدب و غیر محدب.

Generalized ε-quasi-solutions in multi-objective optimization problems: Existence results and optimality conditions.2010 (C. Gutiérrez a, R. López b, V. Novo).

ε–شبه جوابها در مسائل بهینه سازی چندهدفه: نتایج موجود موجود و شرایط بهینگی.

Quasi-Newton methods for solving multi-objective optimization. 2011(Shaojian Qua,Mark Gohb, c, Felix T.S. Chand)

روشهای شبه نیوتن برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفه.

A sub-gradient method for multi-objective optimization. 2013 (J.X. Da Cruz Neto ·G.J.P. Da Silva ·O.P. Ferreira ·J.O. Lopes)

روش زیرگرادیان برای مسائل بهینه سازی.

Variational convergence for vector-valued functionsand its applications to convex multi-objective optimization.2013 (Rubén López).

همگرایی تغییر برای توابع برداری و کاربردهایشان در مسائل محدب.

Interactive Polyhedral Outer Approximation (IPOA) strategy for general multi-objective optimization problems.2013 (Rafael Lazimy)

استراتژی تعاملی تقریب بیرونی چندوجهی برای مسائل بهینه سازی کلی.

A conic scalarization method in multi-objective optimization. 2013(Refail Kasimbeyli).

روش اسکالرسازی کانونی در بهینه سازی چند هدفه.

Asymptotic analysis in convex composite multi-objective optimization problems.2013 (Zhe Chen).

آنالیز کانونی در مسائل ترکیبی محدب بهینه سازی چندهدفه.

A Semidefinite Programming approach for solving Multi-objective Linear Programming.2013(Victor Blanco · Justo Puerto · Safae El Haj Ben Ali)

روش برنامه ریزی نیمه معین برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفه خطی.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ضمنا این بخش تازه افتتاح شده است و در آینده نزدیک پربارتر خواهد بود. پس دوباره به ما سر بزنید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه رشته ریاضی -بانک موضوعات پایان نامه رشته ریاضی – موضوع پایان نامه رشته ریاضی -موضوع جدید پایان نامه رشته ریاضی -موضوعات پایان نامه رشته ریاضی – موضوعات جدید پایان نامه رشته ریاضی

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.