موضوعات پایان نامه مدیریت تجارت الکترونیک
موضوعات پایان نامه مدیریت تجارت الکترونیک
نوامبر 17, 2014
موضوعات پایان نامه مدیریت منابع انسانی | مدیریت کارآفرینی
موضوعات پایان نامه مدیریت منابع انسانی | مدیریت کارآفرینی
نوامبر 19, 2014
موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل

موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازرگانی بین الملل بپردازیم:

 1. تاثير هماهنگي استراتژي هاي بازاريابي بين الملل با ابعاد محيطي سازمان (هماهنگي بيروني) و زيرسيستمهاي بازاريابي بين الملل (هماهنگي دروني) بر عملكرد صادراتي شركتهاي صادر كننده نفت.
 2. ارزيابي عوامل تاثيرگذار برانتخاب استراتژي استاندارد سازي يا تعديل درشركتهاي نفتی.
 3. اولويت بازارهاي صادراتي صنعت(نفت) بااستفاده ازروشهاي تصميم گيري چندمعياره.
 4. بررسي تاثير بكارگيري اصول نوين بازاريابي در افزايش ميزان صادرات(نفت) ايران.
 5. بررسي تاثيرات نوآوري در بين المللي كردن كسب و كارهاي كوچك و متوسط در حوزه نفتی.
 6. بررسي تكنيكها و اصول بازاريابي الكترونيكي با تاكيد برنقش اينترنت دربازاريابي اينترنتي.
 7. بررسي عوامل موثر بر موفقيت در بازاريابي اينترنتي بين المللي شركت هاي نفتی در ايران.
 8. بررسي قابليت عمليات و استراتژي تنوع بين المللي بر عملكرد مالي شركت ها نفتی با استفاده از ديدگاه منابع محور.
 9. بررسي موانع بازاريابي در صادرات نفت بر اساس دو مدل بين المللي آپسالا و جهاني زادها در كسب و كارهاي كوچك و متوسط.
 10. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب استرات‍‍ژی های ورود به بازارهای بین المللی شرکت های نفتی.
 11. بررسی نقش  و تاثیر علامت تجاری در بنگاههای فعال در بازرگانی بین المللی در حوزه صنعت نفت.
 12. بررسی تاثیر استراتژی های سیستم بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادارتی شرکتهای نفتی از طریق نقاط مرجع استراتژیک.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه بازرگانی بین الملل ,بانک موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل , موضوع پایان نامه بازرگانی بین الملل ,موضوع جدید پایان نامه بازرگانی بین الملل ,موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل , موضوعات جدید پایان نامه بازرگانی بین الملل,بانک موضوع پایان نامه  مدیریت ,بانک موضوعات پایان نامه مدیریت , موضوع پایان نامه مدیریت ,موضوع جدید پایان نامه مدیریت ,موضوعات پایان نامه مدیریت , موضوعات جدید پایان نامه مدیریت.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.