مطالب آموزشی مدیریت
مکاتب مدیریت استراتژی | انواع مکاتب مدیریت استراتژیک مبتنی بر پارادایم توصیفی (تجربی-انطباقی)
فوریه 17, 2015
موضوعات پایان نامه مدیریت ورزشی | Sports Management
موضوعات پایان نامه مدیریت ورزشی | بازاریابی
مارس 12, 2015
مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی صنایع

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی صنایع

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع | کنترل موجودی بپردازیم:

ارائه مدل ریاضی بهینه سازی پایدار موجودی-مسیریابی در یک زنجیره تامین سبز چند سطحی حلقه بسته [۱] با در نظر گرفتن قابلیت فساد [۲] محصول [۳]

در این مساله ی زنجیزه تامین با سطوحی چون تامین کننده، تولید کننده، توزیع کننده عمده، مشتری، مرکز بازیافت و مرکز امحاء وجود خواهند داشت که یک حلقه بسته را یجاد می نمایند. در این بین، سوال اصلی بر این امر استوار است که چه میزان موجودی باید در سطوح مختلف نگهداری شوند و تولید کننده موظف است طبق چه توالی ای در مسیریابی ارسال ها را انجام دهد تا اولاً هزینه کل زنجیره و ثانیاً هزینه های زیست محیطی (با نگرش زنجیره تامین سبز) کاهش یابد. برای این منظور از روش بهینه سازی پایدار[۴] استفاده خواهد شد تا بتوان بر عدم قطعیت در برخی از پارامترهای مدل، فائق آمد.

ارائه مدل بازی دو سطحی [۵] (استکبرگ) در تعیین قیمت، مکانیابی و مسیریابی موجودی به بازارهای مختلف [۶]

در این مسئله، فرض بر آن است که یک زنجیره تامین وجود دارد که به عنوان یک بازیگر قادر است تا تعدادی محصول را ایجاد و در صورت نیاز توزیع نماید، همچنین تعدادی بازار هدف وجود دارد که هر یک با توجه به ذائقه خویش، دارای مشتریان متفاوت و بالتبع تعداد و قدرت خرید متفاوتی است که بازیگران سطح دوم فرض می شوند. حال سوال این است که بازیگر اول (اصطلاحاً رهبر در بازی استکبرگ) با چه قیمتی، چه تعدادی را به کدامین مراکز توزیع خود بسپارد ( وحتی مراکز را در صورت لزوم، ایجاد نماید) و در نهایت با چه توالی ای از ارسال­ها، موجودی مورد نظر را به دست متقاضی برساند.

ارائه مدل ریاضی یکپارچه تولید، موجودی، نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه و توزیع چند محصولی با در نظر گرفتن دسته بندی [۷] و بروز خرابی احتمالی [۸]

همواره در تولید محصولات سعی می شود تا بین تولید، نگهداری موجودی و توزیع از یک سو و نیز تولید و نت از سوی دیگر، ارتباطات مناسبی ایجاد شود؛ این تحقیق در تلاش است تا این حوزه ها را به یکدیگر نه تنها متصل نماید بلکه دو شرط، تولید بر اساس دسته[۹] و نیز خرابی احتمالی در دستگاه ها و تجهیزات را نیز بررسی نماید. در این تحقیق، استفاده از رویکردهای حل مبتنی بر روش های فراابتکاری استفاده و توصیه می شود.

[۱] Closed-loop

[۲] Perishable items

[۳] بر مبنای مقاله مندرج در

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494615000927

[۴] Robust Optimization

[۵] Bi-level (Stackelberg games)

[۶] بر طبق مقاله مندرج در

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221714009242

 [۷] Lot Sizing

[۸] مبتنی بر مقاله

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832015000046

[۹] Batch

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.