موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی
موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی | انگلیسی و فارسی
می 2, 2015
موضوعات پایان نامه علو تربیتی
موضوعات پایان نامه علوم تربیتی | بخش دوم
می 8, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت منابع انسانی بپردازیم:

رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی در شهر ناکورو (کنیا)

Relationship between human characteristics and adoption of project management information system in non-governmental organizations’ projects in Nakuru Town (Kenya)

یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت

Advances in financial risk management and economic policy uncertainty: An overview

مدیریت دانش در شبکه های خلق ارزش : ایجاد یک مدل کسب و کاری جدید از طریق نقش واسطۀ دانش

Knowledge Management in Value Creation Networks: Establishing a New Business Model through the Role of a Knowledge-Intermediary

اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

The Effects of Human Resource management Practices on Employees‟ Motivation and Retention.

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی

Impact of quality management practices on the knowledge creation process

روش رهبری تسهیم گرایانه (به اشتراک گذار) در برنامه ریزی منابع سازمانی و اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی

Shared leadership in enterprise resource planning and human resource management system implementation

 ارتباط بین عملکردهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: یک مطالعه میدانی

The relationship between human resource management practices and organizational commitment: A field study

اندازه گیری میزان انتظارات کارکنان در یک تحقیق استراتژیک مدیریت منابع انسانی: رضایت شغلی

Measuring Employee Expectations in a Strategic Human Resource Management Research: Job Satisfaction

بررسی رابطه بین شیوه های منابع انسانی و ترک کار کارمندان در شرکت های دارای چند شعبه (برند): نقش نام های تجاری

Exploring the link between human resource practices and turnover in multi-brand companies: The role of brand units’ images

تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد انگیزه منابع انسانی در بخش دولتی(۲۰۱۴)

Analysis of factors motivating human resources in public sector

تأثیر عوامل شناختی و اجتماعی بر سودمندی سیستم و نتایج عملکرد

Effects of cognitive and social factors on system utilization and performance outcomes

مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز روی کارکنان

Strategic human resource management and the decline of employee focus

 کمک مدیریت منابع انسانی الکترونیک به اثربخشی مدیریت منابع انسانی

The contribution of e-HRM to HRM effectiveness Results from a quantitative study in a Dutch Ministry

آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان ارتباط دارد؟

Are human resource practices linked to employee misconduct? A rational choice perspective

چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) را تحت تاثیر قرار می دهد.

How strategic considerations influence decision making on e-HRM applications

توانمندسازی سازمانی و روانی (روان¬شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد

Organizational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage

تاثیر ادغام مشتری بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن- توسعه ی یک چارچوب مفهومی

Impact of customer integration on project portfolio management and its success—Developing a conceptual framework

اندازه¬گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب

Measuring HRM and organizational performance: concepts, issues, and framework

برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و عملکردهای اجرایی توابع HR اداری

Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functions

تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی تولیدات ابداعی شرکت

The effect of external and internal factors on firms’ product innovation

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: موضوعات پایان نامه مدیریت منابع انسانی,موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی, موضوع جدید پایان نامه مدیریت منابع انسانی,موضوعات جدید پایان نامه مدیریت منابع انسانی,بانک موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی,بانک موضوعات پایان نامه مدیریت منابع انسانی,بانک موضوع پایان نامه  مدیریت ,بانک موضوعات پایان نامه مدیریت , موضوع پایان نامه مدیریت ,موضوع جدید پایان نامه مدیریت ,موضوعات پایان نامه مدیریت , موضوعات جدید پایان نامه مدیریت.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.