موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات
آوریل 16, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات پایان نامه مدیریت مالی
آوریل 16, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت دولتی بپردازیم:

 1. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی به کمک تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی.
 2. ارائه الگویی جهت بررسی رابطه بهره وري منابع انساني و مديريت دانش.
 3. الگوي مميزي وضعيت مديريت راهبردي منابع انساني شرکت های خصوصی استان ؟؟؟ .
 4. ارائه الگویی جهت بررسی نقش مديريت منابع انساني در چابكي سازماني.
 5. ارائه الگویی جهت بررسی تاثير رفتار شهروندي سازماني بر مزيت رقابتي.
 6. بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني و عدالت سازماني: تبيين نقش شخصيت سالم سازماني.
 7. ارائه الگویی جهت بررسی رابطه هوش هيجاني با گرايش به رفتار شهروندي سازماني.
 8. ارائه الگویی جهت بررسی رابطه بین هوش عاطفي و رهبري سازماني.
 9. سبك رهبري و پيامدهاي آن در چارچوب الگوي رهبري تمام عيار.
 10. ارائه الگویی جهت بررسی نقش رهبري معنوي در توانمندسازي كاركنان.
 11. ارائه الگویی جهت بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و سبكهاي رهبري مديران.
 12. بررسی رابطه هوش هيجاني با انواع سبكهاي مديريت تعارض.
 13. طراحی و تبیین عوامل موثر بر نوآوری سازمانی.
 14. ارائه الگویی جهت بررسی رابطه بين عدالت سازماني و سبك مديريت تعارض.
 15. تاملي بر امكان توسعه سرمايه اجتماعي در پرتو عدالت سازماني در سازمان هاي دولتي.
 16. آموزش كارآفريني دانشگاهي و نقش آن در ايجاد و توسعه ي شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان.
 17. اندازه گیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ؟؟؟ .
 18. ارائه الگویی جهت بررسی اثر نوآوري و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در ؟؟؟ .
 19. ارائه متدولوژی تحلیل روند برای شکل گیری استراتژی و آینده نگاری.
 20. طراحي مدل عناصر تفكر استراتژيك در سازمانهاي ايراني.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه مدیریت دولتی-بانک موضوعات پایان نامه مدیریت دولتی- موضوع پایان نامه مدیریت دولتی-موضوع جدید پایان نامه مدیریت دولتی-موضوعات پایان نامه مدیریت دولتی- موضوعات جدید پایان نامه مدیریت دولتی- موضوعات پایان نامه مدیریت-موضوع پایان نامه مدیریت- موضوع جدید پایان نامه مدیریت-موضوعات جدید پایان نامه مدیریت-بانک موضوع پایان نامه مدیریت-بانک موضوعات پایان نامه مدیریت.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.