موفقیت-به-شیوه-خود
نوآوری راهی برای رسیدن به رشد فزاینده
آوریل 5, 2017
بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی
حیطه های پژوهشی بروز رشته زبان و ادبیات فارسی
آوریل 6, 2017
موضوعات پایان نامه روانشناسی

موضوعات پایان نامه روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق روانشناسی عمومی و بالینی بپردازیم:

روانشناسی عمومی

بررسي تاثير شاغل بودن بانوان بر ويژگي هاي رواني آنان.

هنجاريابي و بررسي اعتبار وروايي پرسشنامه شخصيتي آيزنک (EPQ).

بررسي رابطه ميزان فشار رواني والدين كودكان عقب مانده ذهني.

بررسي رابطه بين ارزش ها و سلامت روان.

بررسي ميزان شيوع اختلالات تغذيه در دانشجويان.

بررسي رابطه كانون كنترل با سازگاري زناشويي همسران شاغل.

بررسي و مقايسه نيمرخ رواني مادران كودكان عقب مانده ذهني.

بررسي رابطه بين نيمرخ رواني و متغيرهاي جامعه شناختي با پيشرفت تحصيلي.

تاثير روش آموزش چند حسي اورتون بر اختلال خواندن.

بررسي و مقايسه حالات افسردگي، اضطراب و خصومت دانش آموزان.

بررسي و مقايسه ميزان فشار رواني (استرس) منابع فشار رواني.

بررسي رابطه سبك شناختي استقلال-وابستگي ميداني و عملكرد تحصيلي.

مقايسه رفتار آزاررساني-آزارپذيري در دانش آموزان ناشنوا و عادي.

پژوهش تجربي پيرامون تاثير سر و صدا و بو بر حل مسأله.

بررسي تاثير آموزش رفتاري والدين و دارو درماني بر ميزان علائم بيش فعالي كودكان.

بررسي تأثير آموزش شناختي بر منبع كنترل، انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي.

بررسي رابطه بين سرسختي روان شناختي و روش هاي مقابله بااسترس.

تاثير آموزش آرامسازي عضلاني در كاهش اضطراب مادران.

بررسي رابطه بين هيجان خواهي و رضايت زناشويي.

بررسي رابطه بين فشار رواني مادر در دوران بارداري.

هنجاريابي، بررسي روايي و پايايي پرسشنامه استرس شغلي.

بررسي رابطه سبك شناختي استقلال وابستگي ميداني با خلاقيت.

بررسي ميزان تأثير آموزش تبادلي راهبردهاي درك و فهم خواندن.

بررسي رابطة‌ بين ويژگي هاي شخصيتي مادر با انگيزش پيشرفت در دانش‌آموزان.

بررسي رابطه باورهاي انگيزشي و راهبرهاي يادگيري خود تنظيمي.

هنجاريابي پرسشنامة ويژگي هاي هوش عاطفي در بين دانشجويان.

بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در افراد عقب مانده ذهني.

هنجاريابي عاطفه مثبت و منفي و اعتباريابي همزمان آن با مقياس سلامت ذهن.

تعيين و بررسي رابطه بين ويژگي هاي مركزي و پيراموني عشق و تعهد.

بررسي رابطه بين نيازهاي شخصيتي، ارزش‌ ها و رغبت هاي شغلي.

بررسي رابطه بين ادراك سروصدا با عواطف و فشار رواني در كاركنان.

اثر بخشي آموزش برنامه مداخله تركيبي شناختي رفتاري.

رابطه سطوح تحول اخلاقي و رويکردها به عدالت اجتماعي در ميان دانش آموزان.

رابطه هوش هيجاني، منبع کنترل و متغيرهاي جمعيت شناختي.

بررسي اثربخشي آموزش شيوه حل مسأله گروهي.

رابطه بين عملكرد خانواده و پايگاه هويت دانش آموزان.

رابطه‌ي پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک رهبري.

روانشناسی بالینی

بررسي اثربخشي آموزش شناختي-رفتاري بر رضايت زناشوئي.

بررسي رابطه بين عملكرد خانواده با سرسختي روانشناختي دانش‌ آموزان.

مقايسه ميزان اثربخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس و دارو درماني.

بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي-مذهبي برنيمرخ رواني معلولين.

بررسي روايي تشخيص آزمون رورشاخ در گروه هاي بيمار.

بررسي تاثير رفتار درماني گروهي بر علايم هراس اجتماعي.

بررسي سوگيري هاي حافظه ي آشكار و نهان درافسردگي.

تاثير بازي هاي آموزشي تمركز فكر.

تأثير روش مواجهه و جلوگيري از پاسخ به شيوه خوددرماني.

بررسي اثر بخشي رويکرد زوج درماني تغيير سبک زندگي.

تاثير گروه درماني شناختي-انسان گرايي بر افسردگي.

تأثير آموزش روش ذهن اگاهي بر ميزان علائم اختلال و سواس.

اثربخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي.

بررسي اثر بخشي گروه درماني به شيوه‌ي تحليل تبادلي بر رضايت زناشويي.

بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر استرس.

بررسي تأثير درمان رفتاري-فراشناختي بر علائم اختلال استرس.

تأثير آموزش شناختي رفتاري، بر ميزان خصومت و پرخاشگري.

بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حافظه در بهبود حافظه بيماران.

اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر كيفيت زندگي.

اثر بخشي خانواده درماني شناختي-رفتاري بر مشكلات رفتاري.

تاثير بازي درماني شناختي رفتاري بر علايم افسردگي کودکان.

بررسي اثر بخشي گروه‌درماني شناختي-رفتاري بر افسردگي.

تأثير درمان شناختي-رفتاري و خانواده‌درماني بر افسردگي.

اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري مديريت استرس.

اثربخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه ي گروهي بر افسردگي.

اثر بخشي درمان شناختي رفتاري مديريت استرس به شيوه گروهي بر اضطراب.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ضمنا این بخش تازه افتتاح شده است و در آینده نزدیک پربارتر خواهد بود. پس دوباره به ما سر بزنید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.