موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه جامعه شناسی
موضوعات پایان نامه جامعه شناسی | بخش چهارم
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری
موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش اول
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری مالی  بپردازیم:

 1. رابطه اقلام تعهدي اختياري و نرخ موثر مالیاتی.
 2. بررسي تاثير ويژگي هاي ساختاري و عملكرد شركت بر كيفيت افشا.
 3. ساختار مالکیت و تاثیر ان بر کیفیت افشای اختیاری.
 4. بررسی رابطه چرخه ی عمر و نسبت سود هر سهم به ارزش بازار.
 5. مالكيت دولتی و کیفیت ارائه ی خدمات.
 6. تأثیر ساختار بدهی بر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط.
 7. تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام.
 8. تأثیر مدیریت سود بر ریسک کاهش قیمت سهام
 9. تأثیر کیفیت سود حسابداری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام
 10. تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک کاهش قیمت سهام
 11. تأثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک کاهش قیمت سهام
 12. تاثير محافظه كاري بر دقت و دفعات پيش بيني سود
 13. تأثیر خطای پیش بینی سود بر ریسک کاهش قیمت سهام
 14. تأثیر چرخه ی عمر شرکت بر ریسک کاهش قیمت سهام
 15. تأثیر چرخه ی عمر شرکت بر خطای پیش بینی قیمت سهام
 16. تأثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی بر ریسک کاهش قیمت سهام
 17. بررسي رابطه بين مسئوليت پذيري اجتماعي و تعهد سازماني با کیفیت گزارشگری مالی
 18. بررسي رابطه کیفیت حسابرسی بين مسئوليت پذيري اجتماعي و تعهد سازماني با کیفیت گزارشگری مالی
 19. بررسي رابطه کیفیت حسابرس بين مسئوليت پذيري اجتماعي و تعهد سازماني با کیفیت گزارشگری مالی
 20. بررسي رابطه دوره تصدي حسابرس و کیفیت گزارشگری
 21. ارتباط بين استهلاك و اقلام تعهدی و خطای پیش بین سود مدیریت
 22. اثر محافظه كاري مشروط و غير مشروط بر هزينه بدهی
 23. ارائه مدل پیش بین ورشکستگی
 24. رابطه محافظه كاري و سرمايه گذاري بهینه و غیر بهینه
 25. تاثير کارایی سرمایه گذاری بر كيفيت سود
 26. تاثير کارایی سرمایه گذار بر بازده سهام
 27. رابطه بين تقارن و عدم تقارن اطلاعاتي با کارایی سرمایه گذاری
 28. تاثير کارایی سرمایه گذاری بر هزينه سرمايه سهام عادي

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه حسابداری مالی -بانک موضوعات پایان نامه حسابداری مالی – موضوع پایان نامه حسابداری مالی -موضوع جدید پایان نامه حسابداری مالی -موضوعات پایان نامه حسابداری مالی – موضوعات جدید پایان نامه حسابداری مالی

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.