مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مدیریت و MBA
نگارش مقالات مروری در حوزه های مختلف کارآفرینی (رشته مدیریت)
سپتامبر 6, 2014
موضوعات پایان نامه علو تربیتی
موضوعات پایان نامه علوم تربیتی
سپتامبر 7, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری مالی بپردازیم:

 1. رابطه بين مالکيت مدیریت و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 2. رابطه بين مالکيت دولتی و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 3. رابطه بين تمرکز مالکيت و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 4. رابطه بين مالکيت مدیریت و محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 5. رابطه بين مالکيت دولتی و محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 6. رابطه بين تمرکز مالکيت و محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 7. بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 8. بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 9. بررسی تأثیر مکانیزهای راهبرد مشارکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 10. بررسی تأثیر استقلال هیئت مدیره بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 11. بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 12. بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری
 13. بررسی تأثیر مکانیزهای راهبرد مشارکتی بر محافظه کاری مشروط
 14. بررسی تأثیر استقلال هیئت مدیره بر محافظه کاری غیر مشروط
 15. عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی
 16. عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و محافظه کاری
 17. عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و حاکمیت شرکتی
 18. معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت
 19. دلایل و تبيين های بهایابی و سیستم های نویسن آن در حسابداری
 20. تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط
 21. بررسي تاثير سطوح کیفی گزارشهای مالی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 22. طراحی و تبیین مدل پیش بینی سود حسابداری
 23. رابطه راهبرد شرکتی با انعطاف پذيري در مدیریت وجوه نقد
 24. اصل استقلال هیات مدیره و عدم تقارن زمانی در سود حسابداری و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
 25. بررسی رابطه بين سازوکارهای نظام راهبری شرکت و پایداری شرکتی
 26. تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاری و به هنگام بودن شناسایی و گزارش اخبار خوب و بد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 27. بررسی تاثیر ساختار سرمایه بـر مدیریت نقدینگی
 28. بررسی تاثیر ساختار بدهی بـر مدیریت نقدینگی
 29. بررسي تأثير محافظه‌كاري بر پايداري و مشارکت سود
 30. بررسي رابطه محافظه كاري و انواع مدیریت سود و محتواي اطلاعات حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران
 31. تدوین مدل بسط داده شده براي تخمين میزان فرار مالیاتی در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه حسابداری مالی -بانک موضوعات پایان نامه حسابداری مالی – موضوع پایان نامه حسابداری مالی -موضوع جدید پایان نامه حسابداری مالی -موضوعات پایان نامه حسابداری مالی – موضوعات جدید پایان نامه حسابداری مالی

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.