آموزش مطالب روز حقوق
مهمترین مصادیق حقوق معنوی
اکتبر 24, 2014
موضوعات پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی | گرایش رفتار حرکتی
موضوعات پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | بخش دوم
اکتبر 27, 2014
موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی

موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت کارآفرینی بپردازیم:

 • بررسی تأثیر ابعاد حمایتی بر نیات کارآفرینانه دانشجویان با نقش میانجی نگرش های شخصی و کنترل رفتار ادراک شده.
 • بررسی تأثیر درک دانشجویان از محیط متنوع یادگیری بر نیات کارآفرینانه با نقش میانجیگری نگرش شخصی نسبت به کارآفرینی، کنترل رفتاری ادراک شده و هنجارهای ذهنی.
 • تأثیر ارزش ها و جهت‌گیری آینده در شکل گیری قصد در یک کارآفرینی پایدار.
 • بررسی تأثیر جهت‌گیری کارآفرینی اجتماعی و موفقیت شرکت با نقش واسطه ای عملکرد اجتماعی.
 • اثر استراتژیک شهود، کسب و کار تحلیلی، قابلیت‌های شبکه و استراتژی پویا بر عملکرد نوآوری.
 • بررسی تأثیر حمایت کارآفرینی دانشگاه بر نیات کارآفرینی با نقش میانجی نگرش و خودکارآمدی کارآفرینی و هنجارهای ذهنی.
 • بررسی تأثیر چشم انداز استراتژیک دیجیتالی شدن و جهت‌گیری کارآفرینی بر عملکرد شرکت.
 • بررسی رابطه بین سایش اجتماعی در سطح سرپرست و میزان تعارض فردی در دستگاه های اجرایی شهر.
 • رتبه‎بندی شاخص‎های کلان کارآفرینی در راستای رسیدن به مزیت های رقابتی.
 • تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر بهبود عملکرد سازمانی با تأکید بر شاخص سرمایه انسانی.
 • تدوین و رتبه بندی استراتژی های شرکت های ماشین سازی تولید سفارشی با استفاده از ماتریس  SWOTو  QSPM.
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان های دولتی شهر.
 • مدل مفهومی ويژگيهای سازمان يادگيرنده در سازمان های پروژه محور صنعت نفت و گاز.
 • بررسی رابطه توسعه انسانی با سرمایه فکری و سرمایه انسانی در صنعت بانکداری.
 • بررسی و اولويت بندي عوامل موثر بر انگيزش شغلي در يك سازمان پروژه محور فعال در صنعت نفت و گاز.
 • ارایه یک رویکرد ترکیبی ISM-ANP جهت ارزیابی وضعیت موجود مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکاشی.

 برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی-بانک موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی- موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی-موضوع جدید پایان نامه مدیریت کارآفرینی-موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی- موضوعات جدید پایان نامه مدیریت کارآفرینی- موضوعات پایان نامه مدیریت-موضوع پایان نامه مدیریت- موضوع جدید پایان نامه مدیریت-موضوعات جدید پایان نامه مدیریت-بانک موضوع پایان نامه مدیریت-بانک موضوعات پایان نامه مدیریت-بانک موضوع پایان نامه مدیریت کارافرینی-بانک موضوعات پایان نامه مدیریت کارافرینی- موضوع پایان نامه مدیریت کارافرینی-موضوع جدید پایان نامه مدیریت کارافرینی-موضوعات پایان نامه مدیریت کارافرینی- موضوعات جدید پایان نامه مدیریت کارافرینی- کارافرینی-کارآفرینی- بانک موضوع پایان نامه  کارآفرینی-بانک موضوعات پایان نامه کارآفرینی- موضوع پایان نامه کارآفرینی-موضوع جدید پایان نامه کارآفرینی-موضوعات پایان نامه کارآفرینی- موضوعات جدید پایان نامه کارآفرینی.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.