موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری
موضوعات پایان نامه حسابداری مالی | بخش اول
سپتامبر 6, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه علوم اجتماعی
موضوعات پایان نامه علوم اجتماعی | بخش اول
سپتامبر 7, 2014
موضوعات پایان نامه علو تربیتی

موضوعات پایان نامه علو تربیتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم تربیتی بپردازیم:

 1. بررسی تحولات نظام آموزش و پرورش دربخش پژوهش.
 2. اهمیت زنگ تفریح و تاثیر آن بر یادگیری.
 3. بررسی مشکلات تدریس درس ریاضی در ایران و راهکارهای ارتقای آن با توجه به تجربه دیگر کشورها.
 4. آسیب شناسی تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش کشور.
 5. بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان.
 6. بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس دانش آموزان.
 7. بررسی رابطه سبک های سازگارانه و عزت نفس.
 8. بررسی رابطه سبک های سازگارانه و خود شکوفایی.
 9. عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر پیشرفت تحصیلی.
 10. عوامل آموزشي، كالبدي و مهارت های مقابله با استرس.
 11. بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و سازگاری اجتماعی.
 12. بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و خود شکوفایی.
 13. بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با خلاقیت.
 14.   بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با مهارت مقابله با استرس.
 15. بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با سلامت عمومی.
 16. بررسی رابطه سبک های سازگارانه و عزت نفس.
 17. بررسی رابطه سبک های سازگارانه و خود شکوفایی.
 18. عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر پیشرفت تحصیلی.
 19. عوامل آموزشي، كالبدي و مهارت های مقابله با استرس.
 20. بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و سازگاری اجتماعی.
 21.  بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و خود شکوفایی.
 22. بررسی رابطه سبکهای یادگیری و مهارت های مقابله با استرس.
 23. بررسی رابطه بین کمال گرایی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی.
 24. بررسی مشکلات تدریس درس ریاضی در ایران و راهکارهای ارتقای آن با توجه به تجربه دیگر کشورها.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ضمنا این بخش تازه افتتاح شده است و در آینده نزدیک پربارتر خواهد بود. پس دوباره به ما سر بزنید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه علوم تربیتی -بانک موضوعات پایان نامه علوم تربیتی – موضوع پایان نامه علوم تربیتی -موضوع جدید پایان نامه علوم تربیتی -موضوعات پایان نامه علوم تربیتی – موضوعات جدید پایان نامه علوم تربیتی.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.