موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد | بخش پنجم
اکتبر 6, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد | بخش هفتم
اکتبر 6, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم:

  • مطالعه و بررسی نظام بهينه زیباسازی و طراحی الگوهای نمای ظاهری و چیدمان داخلی ساختمان‌‌‌‌های شعب و مدیریت بانک در سطح کشور با توجه به نظام بانکداری الکترونیکی به منظور ارتقاء برند بانک کشاورزی.
  • بررسي رابطه بین فضای فیزیکی و حجم فعالیت‌‌‌‌های شعب با توجه به تحول بانکداری الکترونیک و بانکداری مجازی.
  • آسیب‌‌‌‌شناسی امور مربوط به نظافت و خدمات در واحدهای بانک (شعب و سرپرستی‌‌‌‌ها).
  • بررسي روش‌هاي پياده‌سازي اصلاح الگوي مصرف.
  • آسيب شناسي علل بروز تخلف در برخي از كاركنان و ارائه راهكارهاي اجرايي براي كاهش آن.
  • بررسي راهكارهاي تقويت و برقراري ارتباط شعب با سرپرستی ها مبتني بر بسترهاي ارتباطي نوين.
  • بررسي روشها و مكانيزمهاي اجرايي مقابله با پولشويي.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه اقتصاد -بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد – موضوع پایان نامه اقتصاد -موضوع جدید پایان نامه اقتصاد -موضوعات پایان نامه اقتصاد – موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد-نظارت و بازرسي-بانک موضوع پایان نامه نظارت و بازرسي-بانک موضوعات پایان نامه نظارت و بازرسي– موضوع پایان نامه نظارت و بازرسي-موضوع جدید پایان نامه نظارت و بازرسي-موضوعات پایان نامه نظارت و بازرسي– موضوعات جدید پایان نامه نظارت و بازرسي-پشتيباني و تداركات-بانک موضوع پایان نامه پشتيباني و تداركات-بانک موضوعات پایان نامه پشتيباني و تداركات– موضوع پایان نامه پشتيباني و تداركات-موضوع جدید پایان نامه پشتيباني و تداركات-موضوعات پایان نامه پشتيباني و تداركات– موضوعات جدید پایان نامه پشتيباني و تداركات.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.