موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد | نقش و جایگاه نظام بانکی در حمایت از تولید
اکتبر 5, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد | بخش دوم
اکتبر 5, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم:

 • مطالعه تطبيقي شيوه‌هاي نهادينه سازي فرهنگ بازاريابي و مشتري‌مداري کارکنان شعب در بانک‌هاي معتبر دنيا.
 • شناسايي مهارت‌هاي موردنياز براي ارتقاء سطح بازاريابي كاركنان در شعب.
 • شناسايي فرصت‌هاي پيش‌روي بانك در استفاده از ابزارهاي تامين مالي جديد اسلامي.
 • شناسايي و معرفی فرصت‌های طراحی خدمات تکميلی کم‌هزينه با هدف ايجاد تمايز در سپرده‌های ارزان‌قيمت بانک.
 • شناسايي فرصت‌ها و چالش‌هاي توريسم الكترونيك.
 • شناسايي نيازها و انتظارات بانکي کودک و نوجوان و طراحي ابزارهاي تمايز رقابتي و خدمات نوين بانکي ويژه آنها.
 • شناخت عادات رسانه اي گروههاي زنان و تدوين استراتژي رسانه براي آنها.
 • شناسايي نيازها و انتظارات بانکي دانشجويان و طراحي راهکارهاي جذب آنها .
 • شناسایي نيازهای بانکی گروههای خاص کارکنان ارتش و طراحی خدمات بانکی ويژه آنها.
 • بررسي و مقايسه فرصتها و تهديدات خدمات ارائه شده از سوي موسسات اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه و تاثير آن بر پايداري منابع بانک.
 • شناسايي نيازها و انتظارات گروههای مختلف مشتريان خُرد به منظور طراحی ابزارهای تمايز رقابتی و خدمات نوين بانکی ويژه آنها.
 • بررسی نظام مدیریت مشتریان بزرگ در بانکهای موفق دنیا و طراحی الگوی مناسب.
 • ارائه الگويي براي تعيين ارزش چرخه عمر مشتريان در صنعت بانكداري.
 • بررسي عوامل مؤثر بر ترجيحات مشتريان در انتخاب يك بانك.
 • بررسي ميزان وفاداري مشتريان و راهكارهاي بهبود آن.
 • طراحي نظام جامع تجهيز منابع مالي.
 • بررسي رابطه بين شايستگي‌هاي ارتباطي روساي شعب و عملکرد تجهيز منابع/وصول مطالبات و … .
 • طراحی و استقرار شبکه مبادله تجربیات مدیران موفق بانک.
 • نیاز سنجی آموزشی شغل و شاغل بر مبنای الگوی ONET.
 • طراحي نظام جامع پرداخت مبتني بر اهداف و عملكرد.
 • پروژه طراحي و استقرار مديريت عملكرد كاركنان با تاکيد بر نظام پرداخت مبتني بر عملکرد.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه اقتصاد -بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد – موضوع پایان نامه اقتصاد -موضوع جدید پایان نامه اقتصاد -موضوعات پایان نامه اقتصاد – موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد- بازاريابي بانكي-بانک موضوع پایان نامه بازاريابي بانكي-بانک موضوعات پایان نامه بازاريابي بانكي– موضوع پایان نامه بازاريابي بانكي-موضوع جدید پایان نامه بازاريابي بانكي-موضوعات پایان نامه بازاريابي بانكي– موضوعات جدید پایان نامه بازاريابي بانكي-اعتبارات و وصول مطالبات-سرمايه انساني-بانک موضوع پایان نامه اعتبارات و وصول مطالبات-بانک موضوعات پایان نامه اعتبارات و وصول مطالبات– موضوع پایان نامه اعتبارات و وصول مطالبات-موضوع جدید پایان نامه اعتبارات و وصول مطالبات-موضوعات پایان نامه اعتبارات و وصول مطالبات– موضوعات جدید پایان نامه اعتبارات و وصول مطالباتبانک موضوع پایان نامه سرمايه انساني-بانک موضوعات پایان نامه سرمايه انساني– موضوع پایان نامه سرمايه انساني-موضوع جدید پایان نامه سرمايه انساني-موضوعات پایان نامه سرمايه انساني– موضوعات جدید پایان نامه سرمايه انساني.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.