موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | تشخیص گفتار
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | تشخیص گفتار
اکتبر 4, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد | اقتصاد روز ایران | بخش دوم
اکتبر 5, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد روز ایران بپردازیم:

 • روش های مناسب تأمین مالی خارجی در شرایط تحریم.
 • آسیب شناسی جذب سرمایه گذاری خارجی با تمرکز بر موانع، مشکلات.
 • محیط سیاسی و نا اطمینانی در محیط اقتصادی(ریسک).
 • موانع و عوامل ضعف رقابت پذیری بنگاه های کشور.
 • الزامات و راهکارهای مناسب برای بازگشت به تولید صنایع کوچک تعطیل شده.
 • آسیب شناسی عملکرد صنایع کوچک در سه دهه اخیر: چالش ها و راهکارها.
 • آسیب شناسی قوانین و مقررات بازار کار و الزامات قوانین و مقررات مناسب برای رشد پایدار.
 • آسیب شناسی نظام مالیاتی در حمایت از تولید و سرمایه گذاری.
 • مدیریت بدهی های دولت در راستای حمایت از تولید و اشتغال.
 • آسیب شناسی و تصویرسازی عملکرد خصوصی سازی شرکت های بزرگ کشور.
 • آسیب شناسی قیمت گذاری محصوالت بازارهای انحصاری در ایران.
 • کارکرد نظام تأمین اجتماعی به عنوان صندوق تأمین مالی در تأمین مالی تولید کشور.
 • جزیه و تحلیل نقش بخش مسکن در ایجاد رشد پایدار.
 • شناسایی صنایع پیشرو در ایجاد اشتغال و رشد پایدار.
 • آسیب شناسی تجاری سازی فعالیت های دانش بنیان: چالش ها و راهکارها.
 • ارائه الگوی مناسب برای تقویت صادرات محصوالت دانش بنیان.
 • آسیب شناسی سیاست های اقتصاد کالن در مواجهه با تحریم (مدیریت مقابله با تحریم).
 • پيامدهاي اعطاي تسهيلات ريالي از محل منابع صندوق توسعه ملي و راهكارهاي اصلاحي.
 • راهكارهاي تأمين مالي پروژه هاي ارزي در داخل كشور و مديريت نرخ ريسك ارز.
 • آسيب شناسي عملكرد صندوق توسعه ملي: چالش ها و راهكارها.
 • راهكارهاي عملياتي كردن كاركردهاي مورد انتظار صندوق توسعه ملي.
 • شناخت صنايع موثر، استراتژيك و آسيب پذير.
 • راهكارهاي متوازن كردن تراز تجاري غيرنفتي.
 • آسيب شناسي ساختار واردات در شرايط تحريم.
 • راهكارهاي تقويت ظرفيت ديپلماسي كشور در حمايت از صادرات كشور.
 • لگوي مناسب براي جذب سرمايه گذاري خارجي با محوريت توسعه صادرات كشور.
 • علل تبديل مناطق آزاد به مناطق پردازش واردات و راهكارهاي اصلاح آن.
 • ارزيابي ساختار واردات و صادرات و شركاي تجاري ايران قبل و بعد از تحريم.
 • ارزيابي كيفيت سياست هاي تجاري كشور در دوره تحريم.
 • راهكارهاي توانمندسازي واحدهاي صنعتي و خدماتي در رقابت مناقصات بين المللي.
 • آسيب شناسي قانون و اجراي هدفمندسازي يارانه ها ( شيوه هاي اجراي قانون در پرداخت يارانه و قيمت گذاري) و ارائه راه كارهاي مناسب براي آسـيب ها.
 • راهكارهاي جانشين براي توزيع يارانه نقدي با محوريت رشد اقتصادي.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه اقتصاد روز ایران-بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد روز ایران  – موضوع پایان نامه اقتصاد روز ایران  -موضوع جدید پایان نامه اقتصاد روز ایران  -موضوعات پایان نامه اقتصاد روز ایران  – موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد روز ایران-اقتصاد روز ایران.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.