موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد سلامت
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت | اقتصاد | حسابداری
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصادسنجی بپردازیم:

 • کاربرد روش همجمعی جوهانسون در بررسی تابع تقاضای پول
 • پیش بینی شاخص بورس با استفاده از مدل ARIMA
 • کاربرد الگوی هم جمعی(Cointegration) در بررسی رابطه رشد اقتصادی و صادرات
 • بررسی رابطه علیت گرنجری(Granger Causality) میان رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی
 • کاربرد تحلیل پوششی داده ها(DEA) و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در رتبه بندی سهام
 • تاثیر صادرات صنعتی بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تصحیح خطا(ECM)
 • کاربرد فیلتر هادریک پرسکات(Hodrik Prescott) در بررسی تاثیر نرخ ارز بر رشد اقتصادی
 • تاثیر نااطمینانی تورم بر اقتصاد ایران با استفاده از مدل های خانواده ARCH
 • مدلسازی ریسک اعتباری مشتریان بانک بر اساس مدل لاجیت(Logit)
 • پیش بینی درماندگی شرکت ها با استفاده از مدل پروبیت(Probit)
 • بررسی عوامل اقتصادی موثر بر بازخرید بیمه با استفاده از مدل پانل دیتا(Panel Data)
 • کاربرد مدل چرخشی مارکوف(Markov Switching) در بررسی تاثیر قیمت نفت بر شاخص بورس
 • تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران با استفاده از مدل فضا حالت(State Space)
 • بررسی تاثیر هدفمندی بر رفاه خانوار کاربردی از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل(AIDS)
 • تاثیر تکانه های نفتی بر اقتصاد کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری(VAR)
 • تاثیر تکانه های ارزی بر زیربخش های صنعتی به روش گشتاور تعمیم یافته(GMM)

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه اقتصادسنجی -بانک موضوعات پایان نامه اقتصادسنجی – موضوع پایان نامه اقتصادسنجی -موضوع جدید پایان نامه اقتصادسنجی -موضوعات پایان نامه اقتصادسنجی – موضوعات جدید پایان نامه اقتصادسنجی.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.