موضوعات پایان نامه مدیریت دانش | مدیریت بحران
موضوعات پایان نامه مدیریت دانش | مدیریت بحران
نوامبر 16, 2014
موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل
موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل
نوامبر 17, 2014
موضوعات پایان نامه مدیریت تجارت الکترونیک

موضوعات پایان نامه مدیریت تجارت الکترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت تجارت الکترونیک بپردازیم:

 1. شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت پياده سازي تجارت سيار در زنجيره تایمن.
 2. بررسی و تعیین رابطه بین تجارت سيار و مديريت زنجيره تامين.
 3. بررسي نقش تجارت سيار   بر ایجاد مزيت رقابتي در مديريت زنجيره تامين.
 4. بررسی و نقش تجارت سيار در ايجاد نوآوري مديريت كسب و كار.
 5. نقش تجارت سيار در مديريت زنجيره تامين با رويكرد مهندسي مجدد.
 6. بررسی و نقش هوشمندي رقابتي در تجارت سيار.
 7. ارائه چارچوب راهنما در مسير حركت به سوي تجارت سيار.
 8. ارائه چارچوب سازگار و قابل حمل براي پرداخت خدمات الكترونيكي شهري بر پايه تجارت سيار : مورد كاربرد ؟؟؟؟ .
 9. ارائه چارچوبي جهت ارزيابي مدل هاي كسب و كار سيار فراهم كننده ي محتوا.
 10. شناسایی و ارائه راهكاري به منظور پياده سازي شهرداري همراه و بررسي چالش‌هاي آن در ايران.
 11. ارائه مدل مفهومي از بانكداري سيار با نگاه به نيازهاي سيستم بانكي و كاربران و مشتريان.
 12. ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پذيرش پرداخت هاي سيار.
 13. ارائه مدلي جهت پياده سازي بانكداري سيار مورد مطالعاتي.
 14. ارزيابي تبليغات سيارمكان محور درحوزه تجارت سياراز ديدگاه تجاري و فني.
 15. بررسي و تعیین تاثيرات تجارت الكترونيك از طريق تلفن همراه بر توسعه پایدار.
 16. شناسایی و رتبه بندی زيرساخت امنيتي سيستمهاي تجارت الكترونيكي سيار در ايران.
 17. ارايه‌ي يك مدل بومي امن در حوزه پرداخت سيار.
 18. بررسي عوامل اثرگذار بر استفاده از پرداخت سيار، مطالعه موردي.
 19. بررسی و نقش به كارگيري فناوري NFC در پرداخت سيار.
 20. ارائه یک مدل مفهومي در راستاي يكپارچه سازي خدمات پرداخت سيار در شهر الكترونيك.
 21. بررسی و تاثير تجارت سيار در راستاي پشتيباني از اجراي واكنش شبكه زنجيره تامين.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه مدیریت تجارت الکترونیک ,بانک موضوعات پایان نامه مدیریت تجارت الکترونیک , موضوع پایان نامه مدیریت تجارت الکترونیک ,موضوع جدید پایان نامه مدیریت تجارت الکترونیک ,موضوعات پایان نامه مدیریت تجارت الکترونیک , موضوعات جدید پایان نامه مدیریت تجارت الکترونیک , موضوعات پایان نامه تجارت الکترونیک,موضوع پایان نامه تجارت الکترونیک, موضوع جدید پایان نامه تجارت الکترونیک,موضوعات جدید پایان نامه تجارت الکترونیک,بانک موضوع پایان نامه تجارت الکترونیک,بانک موضوعات پایان نامه تجارت الکترونیک,بانک موضوع پایان نامه  مدیریت ,بانک موضوعات پایان نامه مدیریت , موضوع پایان نامه مدیریت ,موضوع جدید پایان نامه مدیریت ,موضوعات پایان نامه مدیریت , موضوعات جدید پایان نامه مدیریت.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.