موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع
موضوعات پایان نامه مدیریت تحول
سپتامبر 23, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه اقتصاد | بررسی رابطه بین تورم و نرخ بهره در ایران به کمک تکنیک هم انباشتگی
سپتامبر 24, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

شناسایی، دسته­بندی و تحلیل رفتار گروههای مخاطب در طرح تحول سلامت به منظور پیش بینی آتی:

استفاده از ابزارهای نوین داده­کاوی که می­توانند اولاً قوانین موجود در بین داده­های کنونی را شناسایی نموده و به فهم رفتارها و شرایط “اگر-آنگاه[۱]” کمک نمایند[۲] و ثانیاً به کمک در اختیار داشتن چندین دوره از داده، با بررسی رفتار گذشته و این قوانین به بررسی و پیش بینی آتی بپردازند، سبب شده است تا دریچه جدیدی به سمت استفاده از داده­های حجیم ایجاد شود. این تحقیق درصدد است با استفاده از ابزار سیستم استنتاج فازی عصبی انطباقی[۳] به بررسی داده­های گردآمده از طرح تحول سلامت بپردازد تا ابتدا گروههای مختلف رفتاری را شناسایی نموده و پس از آن در مورد رفتار آتی ایشان نیز پیش­بینی نماید. این تحقیق به منظور برنامه-ریزی­های اتی دقیق­تر می­تواند منشا اثر تلقی شود.

تعیین قیمت اقتصادی خدمات برای انواع گروههای هدف بر اساس گروههای خدمات در طرح تحول سلامت:

هدف از این مطالعه را می­توان اولاً شناخت کامل گروههای خدمات و نیز میزان درآمدها و هزینه­های آنها دانست و از سوی دیگر نیز بر اساس ویژگی­های فردی همانند سن، جنسیت، سبک زندگی و … به سویی هدایت نمود که یک میانگین قیمت اقتصادی بدست آید. این عمل گرچه در ظاهر می­تواند سبب تمایز شود اما معنای اصلی عدالت که بتوان خدمات با قیمتی مناسب به هر یک از گروههای هدف ارائه نمود را پوشش خواهد داد. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در کنار درخت تصمیم و نیز روشهای خوشه بندی چون k-means می تواند در این زمنه موثر باشد.

رتبه بندی علل و عوامل موثر در نارضایتی مخاطبان طرح تحول سلامت:

گرچه تاکنون تمجیدهای مختلفی از سوی نهادها و بزرگان کشوری در مورد اجرای مناسب این طرح به میان آمده است اما برای اجرای هر چه بهتر لازم است نقاط ضعف کنونی نیز شناسایی، رتبه­بندی و راهکارهایی برای آنها ارائه شود. این مهم به کمک روشهای دسته­بندی و خوشه­بندی در این حوزه رخ می­دهد.

طراحي مدل ساختاری و نقشه اثر بر مبنای دیمتل براي شناسایی عوامل میزان موفقیت پياده سازي سیستمهای اطلاعاتی سلامت

علل و عوامل متعددی می­توانند بر روی موفقیت در یک سیستم اطلاعات سلامت موثر باشند. سوالی که ذهن مدیران و ذینفعان اصلی را به خویش معطوف خواهد ساخت بر این مبنا است که این عوامل به چه صورت یا صورتهایی بر یکدیگر اثر خواهند گذاشت و چه روابطی بین آنها برقرار است. در این تحقیق اولاً از معادلات ساختاری استفاده می­شود تا بین این عوامل (متغیرهای مستقل) با موفقیت پروژه­های سیستم اطلاعات سلامت (متغیر وابسته)، روابط مشخص شوند و ثانیاً از روش تصمیم گیری چندمعیاری Dematel اسفاده خواهد شد تا بین متغیرهای مستقل نیز روابط و اثرات مشخص شوند. این تحقیق کمک شایانی به شناسایی و کنترل عوامل موثر در مراحل مختلف پروژه خواهد نمود.

[۱] If-then conditions

[۲]به کمک ابزارهای استنتاج نظیر استنتاج فازی

[۳] Adaptive euro-fuzzy inference system (ANFIS)

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه داده کاوی در حوزه سلامت -بانک موضوعات پایان نامه داده کاوی در حوزه سلامت – موضوع پایان نامه داده کاوی در حوزه سلامت -موضوع جدید پایان نامه داده کاوی در حوزه سلامت -موضوعات پایان نامه داده کاوی در حوزه سلامت – موضوعات جدید پایان نامه داده کاوی در حوزه سلامت

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.