موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع
جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته مهندسی صنایع
فوریه 25, 2017
موضوعات پایان نامه عمران | گرایش سازه
جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته مهندسی عمران
فوریه 25, 2017
موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های  پایان نامه و تحقیق رشته مهندسی علوم کشاورزی بپردازیم:

مهندسی کشاورزی – هواشناسی

 • پهنه بندی اقلیم های کشاورزی با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی.
 • اقلیم‌ شناسی کشاورزی مناطق.
 • بررسی و تحلیل خشکسالی های هواشناسی، هیدرولوژیکی.
 • بررسی روند خشکسالی و تاثیر آن و دیگر عوامل اقلیمی.
 • ارائه مدلی ساده جهت پیش‌بینی باران سالانه استان‌ها.
 • پیش بینی زمان، مکان، و جهت بادهای فرساینده.
 • بررسی مراحل رشد برخی گیاهان دارویی و معطر.
 • بررسی و تخمین باران موثر زراعتی.
 • ارائه مدلهای ساده برای تعیین اثر بارندگی بر محصولات.
 • توزیع آماری فاصله زمانی بین بارندگی‌های مستقل.
 • برآورد تبخیر-تعرق گیاه گندم زمستانه به روش تراز انرژی.
 • پیش بینی عددی زمان وقوع دمای حداقل سطح زمین.
 • تجزیه و تحلیل رگبارها.
 • بررسی چگونگی وقوع یجبندان های بهاره و پاییزه.
 • بررسی شاخص‌های ناپایداری، هنگام وقوع ناپایداری‌های شدید.

مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون

 • بررسی سیستم هشدار زودهنگام خشکسالی.
 • بررسی عوامل موثر در مکانیزاسیون کشاورزی.
 • بررسی عوامل موثر در انتخاب ماشین های کشاورزی.
 • تعیین شاخص‌های انرژی در مزارع.
 • بررسی و ارزیابی جت آب.
 • بررسی برخی فاکتورهای موثر بر عملکرد سم پاش ها.

مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی

 • سنجش و تحلیل سطح توسعه مناطق روستایی.
 • بررسی نقش کشاورزی در توسعه روستایی.
 • نقش متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی در توسعه پایدار.
 • بررسی نقش آموزش دهیاران در توسعه روستایی.
 • بررسی نقش دهیاران در توسعه اجتماعی و فرهنگی.
 • روند گسترس ICT و ارتباط آن با توسعه روستایی.
 • رتبه بندی قابلیت های توسعه گردشگری روستایی.
 • جایگاه مدیریت منابع آب در توسعه کشاورزی.
 • بررسی آثار ایجاد شهرک صنعتی بر توسعه مناطق روستایی.
 • بررسی تاثیرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی روستاییان.

مهندسی کشاورزی – شناسایی ومبارزه با علفهای هرز

 • مطالعه روش های شیمیایی و غیر شیمیایی کنترل علف های هرز.
 • بررسی مدیریت تلفیقی علف های هرز.
 • تلفیق روشهای زراعی در کنترل علفهای هرز.
 • بررسی تأثیر روش‌های خاک‌ورزی در تاریکی و روشنایی.
 • بررسی شاخص‌های اکولوژیکی علف‌های هرز.
 • مقایسه ی روش های مدیریت علف های هرز.

مهندسی کشاورزی – مدیریت

 • سازه های موثر بر مدیریت پایدار منابع آب.
 • بررسی عوامل موثر بر توسعه بیوتکنولوِژی در بخش کشاورزی.
 • مدیریت خشکسالی کشاورزی با استفاده از مدل های تصمیم گیری.
 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش عملیات کشاورزی پایدار.
 • تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی.
 • ارزیابی اقتصادی تطبیقی نظامهای تناوب چند محصول زراعی.
 • اندازه گیری بهره وری سرمایه، نیروی کار و انرژی در صنایع.

مهندسی کشاورزی – اقتصاد

 • تحلیل جایگاه منابع طبیعی در توسعه بخش کشاورزی.
 • عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی.
 • تدوین الگوی بیمه خشکسالی کشاورزی.
 • سنجش درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی.
 • بررسی آثار سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی.
 • بررسی نقش تعاونی های کشاورزی بر اشتغال.
 • بررسی اثرات تعاونی‌های کشاورزی بر افزایش درآمد.
 • بررسی نقش پیاده‌سازی مدیریت دانش در توسعه کشاورزی.
 • ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های تعاونی.
 • جایگاه پرورش دام و طیور در اقتصاد روستائی.
 • بررسی نقش دامداری بر اقتصاد خانوار روستایی.

مهندسی کشاورزی – باغبانی

 • مستندسازی دانش بومی باغبانی و فرآورده های جنگلی.
 • اهمیت اقتصادی، ویژگی ها و جایگاه باغبانی کشور.
 • فعالیت‌های باغبانی در سازمانهای عمرانی.
 • تاثیر قارچ‌های میکوریز و سطوح مختلف فسفر.

مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح

 • کمپوست و کاربرد آن در کشاورزی.
 • کاربرد کودهای دامی در کشاورزی.
 • ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم مرکبات.
 • اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای آن.

مهندسی کشاورزی – صنایع غذایی

 • بررسی تاثیر بسترهای مختلف ضایعات کشاوزی و صنایع غذایی.
 • طرح مطالعاتی تعیین موانع راهبردی-فن آوری در صنایع غذایی.
 • شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت تولید صنایع غذایی و آشامیدنی.
 • نقش صنایع تبدیلی در امنیت غذا و توسعه پایدار.
 • ارتباط تنوع الگوهای تولید و امنیت غذایی خانوار.
 • بررسی امکان تولید رنگ مورد مصرف در صنایع غذایی.
 • بررسی غذاهای سنتی و سنتی تخمیری.
 • بررسی اثر تخمیر بر ارزش تغذیه‌ای غذاهای سنتی.
 • شیرین‌کننده‌های طبیعی و کاربرد آن در صنایع.
 • تولید ماست فراسودمند غنی شده.
 • بررسی روش نگهداری قارچ خوراکی دکمه‌ای.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.