موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری
موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش اول
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری
موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش سوم
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری  بپردازیم:

 1. بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر انتخاب روش تامین مالی (تامین مالی از طریق بدهی و یا حقوق صاحبان سهم).
 2. بررسی قوت و ضعف و اندازه پایداری سود در مراحل مختلف چرخه ی عمر شرکت.
 3. بررسی رابطه بین میزان محافظه کاری و تاثیر آن بر خطای پیش بینی سود مدیریت.
 4. بررسی رابطه جریان نقد طی دوره و میزان تاخیر در گزارشگری صورت های مالی حسابرسی شده با خطای پیش بینی سود مدیریت.
 5. بررسی رابطه میزان جریان وجه نقد عملیاتی و نگهداشت آن و همچنین میزان سرمایه گذاری و علاوه بر آن نوع تامین مالی با درصد مالکان نهادی و نوع گزارش حسابرسی منتشره توسط موسسه حسابرسی با خطای پیش بینی سود مدیریت.
 6. بررسي تأثير نحوه سرپرستي (سبك مديريت) مديران بر رضايت شغلي كاركنان.
 7. بررسي ميزان تأثيرگذاري مديران بر شكل‌دهي و تغيير شبكه‌هاي ارتباطي
 8. بررسي رابطه ميان امكان ارتقا و انگيزش كاركنان.
 9. بررسي رابطه ميان رضايت شغلي و بهره‌وري در ادارات امور مالياتي مازندران.
 10. بررسي رابطه ميان ميزان دريافتي و رضايت شغلي كاركنان.
 11. بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر ميزان جابه‌جايي افراد.
 12. بررسي رابطه ميان نحوه سرپرستي و ميزان غيبت كاركنان.
 13. به محققین پيشنهاد ميگردد، علاوه بر بررسي شاخص های مورد استفاده در اين تحقيق، از شاخصهاي ديگري نیز استفاده نمايند.
 14. بررسی تاثیری که تکولوژی های جدید بر بانکداری دارد می تواند مورد تحقیق باشد.
 15. بررسی تاثیری که نوع مالکیت می تواند بر امکان استفاده و یا تمایل استفاده به بانکداری الکترونیک داشته باشد.
 16. بررسی تاثیری که نوع مالکیت از جمله خانوادگی و دولتی می تواند بر سطح نگهداشت وجه نقد داشته باشد.
 17. در تحقیقی می توان نوع محافظه کاری و تاثیر آن بر سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی باشد.
 18. بررسی ارتباط اندازه و استقلال هیات مدیره با عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد داخل و خارج از سازمان
 19. بررسی تاثیر اندازه و استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود
 20. ارتباط ویژگیهای هیئت مدیره با مدیریت اقلام تعهدی و دستکاری سود
 21. تاثیر نوع محافظه کاری بر پاداش مدیران و تقسیم سود شرکت

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه حسابداری -بانک موضوعات پایان نامه حسابداری – موضوع پایان نامه حسابداری -موضوع جدید پایان نامه حسابداری -موضوعات پایان نامه حسابداری – موضوعات جدید پایان نامه حسابداری

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.