موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات پایان نامه مدیریت گردشگری
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش بهره وری
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه برنامه ریزی توریسم بپردازیم:

  • ارزيابي قابليت هاي توريستي ??? با تأكيد بر توسعه پايدار با استفاده از مدل استراتژي swot و شاخص اقليم گردشگري
  • برنامه ريزي استراتژيك توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل swot مطالعه موردي: ؟؟؟
  • تبيين مديريت استراتژيك و برنامه ريزي راهبردي جهت توسعه زمين گردشگري براساس مدل swot مطالعه موردي: ؟؟؟
  • تحليل راهبردهاي توسعه پايدار گردشگري بر اساس مدل تركيبي فرايند تحليل شبكه و تحليل استراتژيك سوات مطالعه موردي ؟؟؟
  • بررسی و نقش كاربرد GIS در برنامه ريزي توريسم مطالعه موردي: ؟؟؟
  • ارزيابي فرصت ها و چالش هاي گردشگري توريستي قشم با استفاده از شاخص هاي جغرافیایی
  • برنامه ریزی توریسم با توجه به قابليت هاي محیطی و جغرافیایی شهرستان رودبار با بهره گيري از مدل مديريت استراتژي swot
  • بررسی و نقش برنامه ریزی توریسم گردشگري درحفاظت از محيط زيست در شهرستان رودبار
  • بررسی تاثیر مؤلفه هاي آميخته بازاريابي مؤثر در توسعه جغرافياي توريسم (مطالعه موردي: شهرستان رودبار)

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه برنامه ریزی توریسم-بانک موضوعات پایان نامه برنامه ریزی توریسم- موضوع پایان نامه برنامه ریزی توریسم-موضوع جدید پایان نامه برنامه ریزی توریسم-موضوعات پایان نامه برنامه ریزی توریسم- موضوعات جدید پایان نامه برنامه ریزی توریسم- موضوعات پایان نامه مدیریت-موضوع پایان نامه مدیریت- موضوع جدید پایان نامه مدیریت-موضوعات جدید پایان نامه مدیریت-بانک موضوع پایان نامه مدیریت-بانک موضوعات پایان نامه مدیریت-بانک موضوع پایان نامه برنامه ریزی توریست-بانک موضوعات پایان نامه برنامه ریزی توریست-موضوع پایان نامه برنامه ریزی توریست-موضوع جدید پایان نامه برنامه ریزی توریست-موضوعات پایان نامه برنامه ریزی توریست-موضوعات جدید پایان نامه برنامه ریزی توریست-پایان نامه برنامه ریزی توریست-برنامه ریزی توریست

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.