مشاوره و اموزش پایان نامه کارشناسی ارشد – برخی از فصل ها

پایان نامه باید با یک پیش نویس اولیه آغاز شود. این کار، تمام فصل هایی که قصد نوشته شدن آن ها در کل پایان نامه وجود دارد را نشان می دهد. با این حال، برخی از بخش های پایان نامه، وزن بیشتری نسبت به سایر فصل ها دارد و بخش اصلی پایان نامه محسوب می شوند. پایان نامه در یک فرمت استاندارد قرار می گیرد که شامل کلیات پژوهش، مبانی نظری، یافته ها و نتیجه گیری و در نهایت پیوست ها می شود. برخی از قسمت های فهرست مطالب عبارتند از: صفحه عنوان، قدردانی ها و فهرست جدول مطالب، جداول، شکل ها و غیره.

مهم ترین و برجسته ترین بخش کلیات پژوهش، صفحه عنوان است. صفحه عنوان دارای عنوان پایان نامه، نام دانشجو و نام اساتید راهنما و مشاور است. بخش های دیگری از پایان نامه را که توسط گروه تحقیقاتی طلوع مشاوره می شود بر فهرست محتوی اولیه تهیه شده توسط شما تاکید دارد. ما این اطمینان را می دهیم که فهرست محتوایی جامع بنویسید و مانع از سردرگمی درباره مکان های محتوا شوید. مشاوران ما بسته به نمونه مورد مطالعه، به شما کمک می کنند تا فرضیه هایی را ارائه دهید که به راحتی قابل استدلال و قابل درک باشند. و این کار را همچنین با ارائه شواهد علمی و تجربی در کل پایان نامه، مورد حمایت قرار دهید.


همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.


  • در صورتی که فایل پیوست را ارسال می کنید. در انجام فرآیند ارسال صبور باشید تا فایل بارگزاری شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .