مشاوره و آموزش فصل کلیات پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد

کلیات پایان نامه ترکیبی از پاراگراف های کوتاه و بلند است که به شیوه ای یکپارچه نوشته شده و هدف از آن دادن بینش و آگاهی به خواننده درباره پایان نامه است. هدف اصلی از کلیات پژوهش، طوفان مغزی و اجازه این مساله به خواننده است تا موضوع پایان نامه را درک کند. هنگام نوشتن فصل کلیات پژوهش، باید اطمینان حاصل شود که کل چکیده تکرار نخواهد شد. چکیده از خیلی جهات فرم کوتاهی از پایان نامه است و از این رو کلیات پژوهش باید مرتبط اما متفاوت باشد.

آموزش نگارش کلیات پژوهشی کوتاه و دقیق به دانشجویان برای مشاوران گروه تحقیقاتی طلوع کار آسانی است. این امر به خاطر تجربه زیاد آنها در طول سالها کار نویسندگی آن هاست. آنها به شما یاد می دهند تا کلیات پژوهشی خوبی را ارائه دهید که خواننده را برای درک پایان نامه شما راهنمایی می کند.

هدف اصلی گروه تحقیقاتی طلوع شفاف سازی و مشاوره پایان نامه است؛ لذا به شما یاد می دهیم تا کلیات پژوهشی را بنویسید، که توضیح می دهد چرا شما در حال نوشتن پایان نامۀ خاصی هستید و چرا انجام چنین پژوهشی مهم است. این اهمیت کمک می کند تا خواننده درباره این که در زمینه خاصی یک شکاف وجود دارد که باید پر شود، متقاعد شود. همچنین مشاوران تاکید می کنند که کلیات پژوهشی باید محدوده و نمونه مورد مطالعه کار شما را توضیح دهد. این توضیحی درباره این است که پایان نامه شما چه محدوده ها و مواردی را پوشش خواهد داد، و همچنین چه چیزهایی را تحت پوشش قرار نمی دهد. این امر به خواننده کمک خواهد کرد تا آنچه که در بدنه اصلی پایان نامه انتظارش می رود را بهتر درک کند.

اطلاعات جامع همیشه به عنوان بخشی از کلیات در نوشتن پایان نامه ها آورده می شود. این کار، انجام تحقیق کافی در مورد موضوع پایان نامه را به خواننده نشان می دهد. این کار، همچنین اهمیت مطالعه موردی که شما درباره آن پایان نامه ارائه می دهید، را اثبات می نماید.

پس مشاوره و آموزش نگارش فصل کلیات پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به ما بسپارید.


همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.


  • در صورتی که فایل پیوست را ارسال می کنید. در انجام فرآیند ارسال صبور باشید تا فایل بارگزاری شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .