مشاوره و آموزش فصل نتیجه گیری و پیشنهادات پایان نامه کارشناسی ارشد

بخش نتیجه گیری در انتهای پایان نامه قرار می گیرد. این فصل عصاره پایان نامه است و جهت و مسیری در مورد آینده را ارائه می دهد. نوشتن پایان نامه شاید آسان به نظر برسد، اما بیشتر دانشجویان آن را اشتباه انجام می دهند. این به خاطر برخی عوامل متعدد است. مشاوران ما نحوه نگارش نتیجه گیری خوب را به شما آموزش می دهند.

شما باید تلاش کنید تا اهمیت یا ارتباط پایان نامه شما را به عنوان بخش مهمی از نتیجه گیری برجسته باشد. این بدان معنی است که در حین نتیجه گیری پایان نامه، آن را طوری ارائه دهید که ثابت می کند کل پایان نامه شما به حوزه تحصیلی تان و مطالعه موردیتان مربوط می شود. نشان دادن این موضوع که پایان نامه شما چگونه زمینه مطالعاتی خاصی را بهبود بخشیده است، رضایت بیشتر استاد راهنما را جلب می نماید.

هنگام نوشتن یک نتیجه برای پایان نامه، توصیه می شود که مباحث تکراری یا نقاط جدیدی را معرفی ننمایید. این بدان دلیل است که نتیجه گیری برای بحث و گفتگو نیست بلکه یک جمع بندی است. این کار، نیز خواننده را با هدف ذهنی فصل همراه می کند.

آموزش نگارش نتیجه گیری پایان نامه توسط  ما تضمین می کند که این قسمت با شیوه ای مناسب نگارش می گردد. این بدان معنی است که ما از چهارچوبی برخورداریم که نشان دهنده اتمام درست کار است. شما باید تلاش کنید تا نتیجه گیری پایان نامه، ذهن خواننده را  “معلق” نگه ندارد. یکی از مهمترین شیوه های اعمال شده در نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات است. لذا در این بخش از پایان نامه پیشنهاداتی را ارائه دهید که راه حل های کاربردی ای را در بر می گیرد. مشاوران ما همچنین به این نکته اشاره می کنند که این ها فقط پیشنهادات کاربردی هستند و ممکن است از طریق تحقیقات دیگران نیز بهبود و بسط یابند.

پس مشاوره و آموزش نگارش فصل نتیجه گیری و پیشنهادات پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به ما بسپارید.


همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.


  • در صورتی که فایل پیوست را ارسال می کنید. در انجام فرآیند ارسال صبور باشید تا فایل بارگزاری شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .