مشاوره و آموزش چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد

چکیده پایان نامه عمدتاً متن بسیار مشابهی از کل پایان نامه است، اما در یک قالب کوتاه تر. چکیده کل پایان نامه را فشره می کند و آن را در به صورت نکات برجسته ارائه می دهد، اما تمامی اطلاعات را به نمایش نمی گذارد.

نوشتن چکیده پایان نامه یک چالش بسیار مهم برای اغلب دانشجویان است، زیرا چکیده باید در برگیرنده هدف، روش تحقیق و نتایج باشد. در حالی که کار نوشتن چکیده پایان نامه را انجام می دهید، مراقب باشید تا تمام اطلاعات در مورد پایان نامه در این بخش ارائه داده نشود. مشاوران به شما نحوه نگارش چکیده به صورت پاراگراف های کوتاه، اما هماهنگ و متراکم را آموزش می دهندکه آنها را بعداً در پایان نامه توضیح خواهید داد.

چکیده شاکله کل پایان نامه را در بر دارد که شامل کلیات پژوهش، بدنه اصلی و یافته ها است. مشاوران ما به شما کمک می کنند تا خواننده را از طریق چکیده، درباره پایان نامه آگاه سازید. ما دربارۀ “چراها” و برخورد با آن آموزش می دهیم؟ چکیده به خواننده کمک می کند تا سوال درباره “چگونگی ها” را بهتر درک کنند و روش هایی که شما در پژوهش پایان نامه مورد استفاده قرار داده اید را توضیح می دهد.

چکیده پایان نامه نیز نتایج و یافته هایی که شما ارائه داده اید را نشان می دهد که به نوبه خود اثبات فرضیه فرموله شده است. در نهایت، مشاوران گروه تحقیقاتی طلوع پیشنهاداتی را ارائه می دهند که به دنبال بهبود یا ارائه پیشنهاداتی برای چگونگی بهبود وضعیت پایان نامه شما می باشد. در هنگام نوشتن پیشنهادات، ما همیشه اطمینان حاصل می کنیم تا روش باز پایانی اعمال شود که در آن، این مسائل به عنوان پیشنهاد اما نه به عنوان راه حل نهایی نوشته شوند.


همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.


  • در صورتی که فایل پیوست را ارسال می کنید. در انجام فرآیند ارسال صبور باشید تا فایل بارگزاری شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .